Lage Weide plant 100 bomen

Op bedrijventerrein Lage Weide zijn op 7 en 8 december 100 bomen geplant bij bedrijven. De bomen zijn in samenwerking met The Tree Party geselecteerd en geplant bij bedrijven om een bijdrage te leveren aan het groener en aantrekkelijker maken van het gebied.

Roeland Tameling, directeur van Parkmanagement Lage Weide: “Werken aan vergroening en is noodzakelijk. Door steeds extremere weersomstandigheden zoals hevige regenval of hoge temperaturen zijn de gevolgen van klimaatverandering namelijk steeds beter te merken. Juist op een bedrijventerrein als Lage Weide.”

Door meer groen aan te leggen werken bedrijven aan een gezamenlijke aanpak van wateroverlast en zogeheten hittestress (het effect dat het tot wel 10 graden warmer kan zijn in versteende gebieden). Ook wordt het door het groen aantrekkelijker voor de medewerkers van het bedrijventerrein. Het maken van een lunchwandeling, of vaker pakken van de fiets wordt erdoor gestimuleerd en zorgt voor ontmoeting van medewerkers van bedrijven onderling. Zo hebben de bomen een positief effect op alle thema’s die voor Parkmanagement Lage Weide en de bedrijven van belang zijn, namelijk Arbeidsmarkt, Bereikbaarheid, Community en natuurlijk Duurzaamheid.

Om bomen te planten waar de natuur wat aan heeft, maar die ook praktisch zijn in te passen bij bedrijven is samengewerkt met stichting The Tree Party. Deze stichting zorgde er bovendien voor dat bedrijven hulp kregen van organisaties als het Leger Des Heils, 50|50 Green en studentenvereniging  S.S.R.-N.U. bij het planten van de bomen. De actie wordt mede mogelijk gemaakt door Ondernemersfonds Utrecht en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Bekende bedrijven die meedoen zijn onder andere FonQ, Strukton, Stamhuis en UW.

Voor Lage Weide is de bomenactie de start van meer aandacht voor het vergroenen van het bedrijventerrein. Daarnaast is het onderdeel van een zogeheten Green Deal die het bedrijventerrein aangaat met partijen als gemeente, provincie en waterschap. De Green Deal bevat de programma’s Energietransitie, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Circulair Ondernemen. Begin 2023 gaat dit officieel van start, met nog meer acties als gevolg.