Lage Weide luidt noodklok over Demkabrug

Parkmanagement Lage Weide heeft een brief gestuurd aan het College van B&W van Utrecht om aandacht te vragen voor de fietsproblemen bij de Demkabrug.

De bedrijven op Lage Weide willen dat de situatie bij de Demkabrug versneld wordt aangepakt. Dat wil zeggen:

  • verbreding van de brug,
  • veilige reling op de brug, met opstaande rand zodat er geen gat meer is,
  • bredere opritten met veilige relingen
  • en verbetering verkeersveiligheid bij het spoorwegviaduct tussen Isotopenweg en
    Sophialaan.

De situatie is dermate urgent dat deze niet kan wachten tot afronding van gemeentelijk onderzoek. Wij begrepen dat het tot 2030 kan duren voordat de werkzaamheden daadwerkelijk aanvangen. De situatie is daarvoor te urgent, zo lang kunnen wij niet wachten.

Op dit moment is Lage Weide per fiets te bereiken via de Demkabrug, de Zuilense Ring, de Hogeweidebrug, via Station Leidsche Rijn en het Lage Weide Viaduct. Om Lage Weide goed te ontsluiten is het noodzakelijk dat er drie investeringen plaatsvinden:

1. Versnelde verbreding van de Demkabrug: de huidige brug is zo smal dat tegenliggers elkaar amper kunnen passeren. Reling, verlichting en opritten voldoen niet aan de eisen en standaarden op het gebied van veiligheid.
2. Aanleg van een fietspad en oversteek over A2 bij de Zonnebaan/Zuilense Ring, om de reistijd te verkorten en bereikbaarheid te verbeteren tussen Leidsche Rijn en Lage Weide.
3. Bouw van een extra fietsbrug over het Amsterdam, de Anton Geesinkburg, waardoor de reistijd vanuit Overvecht gehalveerd kan worden.

Overigens voldoet Lage Weide – als de drie genoemde projecten zijn uitgevoerd – nog steeds niet aan de landelijke norm dat er om de 300-500 meter een brug of viaduct moet zijn om water, spoor of snelweg over te steken. Maar het zou al een hele stap vooruit zijn.