Kan jouw dak duurzamer?

Daken kunnen het verschil maken! Denk aan duurzame energie, energiebesparing, een prettigere leefomgeving, meer biodiversiteit. Door aanleg van zonnepanelen, maar ook door de aanleg van een dak met beplanting (groen dak), of waterberging. Op een groot plat dak kunnen deze soms alle drie tegelijk.

Veel ondernemers zijn al bezig met het verduurzamen van hun gebouw. Daken van bedrijfspanden bieden hiervoor allerlei kansen: voor zonnepanelen, meer biodiversiteit en waterberging. Voor iedereen die hiermee aan de slag wilt heeft de provincie Utrecht de Duurzame Daken Kansenkaart ontwikkeld. Op de kaart is per dak aangegeven of een dak geschikt is voor een duurzaam dak. Ook geeft de kaart informatie over kosten en eventuele subsidies. Bekijk de kaart via: www.provincie-utrecht.nl/duurzamedakenkansenkaart 

Of zie voor meer info de flyer: Duurzame daken kansenkaart PU flyer -TG

Subsidies voor groene daken & vergroeningsprojecten

De provincie Utrecht biedt ondernemers subsidie voor hoogwaardige groene daken vanaf 50 vierkante meter.  Daarnaast biedt dezelfde subsidieregeling mogelijkheden voor diverse vergroeningsprojecten in de categorie ‘Overig’. Meer informatie over de subsidie is hier te vinden: www.provincie-utrecht.nl/klimaatgroengezond