Inspirerende expertpanel sessie ‘Lage Weide Logistieke Hotspot 2040’

Op dinsdag 20 april 2021 organiseerde Parkmanagement Lage Weide een expertpanel sessie met als thema ‘Lage Weide Logistieke Hotspot 2040’. Een inspirerende bijeenkomst waar het opstellen en uitvoeren van een strategische logistieke visie op bedrijventerrein Lage Weide centraal stond. Op basis van de input van de deelnemende experts zal de visie voor de toekomst van Lage Weide verder worden vormgegeven.

In de afgelopen jaren is herstructurering van bedrijventerreinen steeds meer in de belangstelling komen te staan. Dat komt samen in het thema ‘Lage Weide Logistieke Hotspot 2040’. Volgens Parkmanagement Lage Weide is het belangrijk dat er hierop een visie wordt ontwikkeld. Dit biedt namelijk uitstekende kansen voor het bedrijfsleven, Gemeente en Provincie Utrecht, om te komen tot een optimale invulling van ons bedrijventerrein. Een optimale invulling dat goed is voor de economie en de lokale werkgelegenheid. 

De expertpanel sessie was een belangrijk onderdeel van de aanpak “Visie Lage Weide ‘Logistieke Hotspot 2040?’”. Deze bestaat in totaal uit drie onderdelen:

 • Deel 1: Kennis verzamelen
 • Deel 2: Scenario’s ontwikkelen
 • Deel 3: Visie vaststellen

Delen 1 en 2 zijn inmiddels afgerond. De expertpanel sessie was de start van deel 3. Tijdens de sessie werden de hierin verzamelde resultaten getoetst bij de externe deskundigen. Op basis van deze resultaten wordt verder gewerkt aan de bouwstenen voor de te formuleren visie. Het is de bedoeling om in dit najaar de resultaten daarvan te presenteren. 


Frank Hazeleger (OMU) fietsend over Lage Weide

De middag op Lage Weide begon met een verkenning van het bedrijventerrein op de fiets. In tweetallen werden verschillende locaties op Lage Weide bezocht, met als doel om kennis te maken, het gebied te ontdekken en indrukken op te doen. Na een voorstelronde, bij terugkomst van de geslaagde fietsritten, werden de vele indrukken met elkaar gedeeld. Hierbij viel het de experts onder andere op dat de hoeveelheid groenbeleving flink omhoog kan, dat Lage Weide niet overal even fietsvriendelijk is en dat het bedrijventerrein uitgestrekt en divers is. Concluderend maakten de fietsritten de veelzijdigheid van het gebied gelijk duidelijk.


Mariëlle Wieman (Parkmanagement Lage Weide) en Ruben Vrijhoef (Hogeschool Utrecht) bij het pand van Cityhub op Lage Weide

Aansluitend presenteerde Daan van Haarlem, Project- & Eventmanager bij Parkmanagement Lage Weide, de uitkomsten van de inventarisatie van bestaande visies en gesignaleerde trends, die uit onderzoek naar voren zijn gekomen. Roeland Tameling, projectleider Slimme Mobiliteit bij Parkmanagement Lage Weide, presenteerde vervolgens voorzetten voor mogelijke toekomstscenario’s. De discussie over de scenario’s en de kansen en bedreigingen leverde interessante input op van de experts met betrekking tot het vormgeven van een visie.


Daan van Haarlem (Parkmanagement Lage Weide) presenteert de uitkomsten van de bestaande visies en gesignaleerde trends

Enkele korte reacties per aanwezige expert:

Martin Boisen, For the Love of Place: “Maak een profiel voor Lage Weide en hang daar een landschap architectonische visie aan. Placemaking is ook op een bedrijventerrein belangrijk. Geef beeldbepalende plekken een mooie invulling waardoor Lage Weide zichtbaar en voelbaar wordt.”

Anton Verbunt, MKB Utrecht: “Kies voor meerdere profielen in een op te stellen visie, om er uiteindelijk één zeker te krijgen. Zet daar vervolgens stevig op in, waardoor iedereen op het bedrijventerrein vertrouwen heeft om hier 20 jaar mee door te kunnen. Een verbetering van de bereikbaarheid van Lage Weide is daarbij een cruciale factor.”

Frank Hazeleger, OMU: “Terwijl de ontwikkeling van wonen in Utrecht over het algemeen met stip op de eerste plaats staat, blijft de ontwikkeling van bedrijventerreinen veelal onderbelicht. Daar ligt een opdracht voor ons allemaal, want een groot deel van de bedrijfsactiviteiten staat ten dienste van de inwoners (en werknemers!) van Utrecht. Dit is het moment om de visie te bepalen. Ook om goed op de agenda te blijven bij de gemeente Utrecht (en de regio).”

Ruben Vrijhoef, Hogeschool Utrecht: “De kern op Lage Weide is logistiek. Definieer wat de meerwaarde  daarvan is, werk dit verder uit en los daarmee de puzzel op voor de visie richting 2040. Zorg dat de uiteindelijke visie in lijn is met de verwachtingen van de aanwezige bedrijven. Deze bedrijven geven Lage Weide kleur en dit zorgt voor samenhang.”

Gerrit Valkenburg, Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal: “Om een beginpunt af te stemmen is de vraag: ‘wat moet Lage Weide voor Utrecht betekenen?’ Vandaaruit kan een visie worden ingekleurd, in de richting die het bedrijventerrein zelf ook graag zou willen zien. Lage Weide is een waardevol gebied. Wellicht kan er met meerdere scenario’s flexibele sturing plaatsvinden richting de toekomst.”

Arjen Droog, Regio Foodvalley: “Creëer een droomscenario, van waaruit je uiteindelijk iets kan toegeven op dit scenario. Maak het dus eerst ingewikkelder en groter, om van daaruit omlaag te kunnen. Vanuit dat beeld kun je in eerste instantie werken aan integrale oplossingen. Ten tweede is het bedrijventerrein groot. Werken met zonering zou een goede visie voor 2040 zijn, om een ideale mix van bedrijven te behouden. Ook kan er nog de lucht in worden gebouwd. Stapelen van functies is noodzakelijk in de nabije toekomst.”

Walther Ploos van Amstel, Hogeschool van Amsterdam: Denk na in segmentstromen uit Nederland (bouw, horeca, consumer packaged goods, retail). Van daaruit kun je Unique Selling Points definiëren en dit in de visie voor Lage Weide verwerken. Faciliteer hiervoor co-creatie en maak het vooral eerst ingewikkelder om op het uiteindelijke doel uit te komen. Samenhang onder de vastgoedeigenaren is daarnaast ook heel belangrijk in de gebiedsontwikkeling van Lage Weide de komende jaren.”

Richard Stomp, Wowideas: “Vanuit mijn vakgebied bedenk ik out-of-the-box ideeën en dat zet mensen aan het denken. Waarom gaat Lage Weide niet een gedeelte ondergronds bouwen en zorgt het dat parkeerplaatsen gewoon onder de bedrijven zitten? Wellicht wordt ‘same-hour delivery’ wel de nieuwe norm en wordt Lage Weide hierbij het terrein voor stadsdistributie binnen het uur. Nostalgische tours en groene bruggen over de daken van bedrijven maken dit toekomstperspectief van Lage Weide nog mooier!”

Mariëlle Wieman, directeur-bestuurder van Parkmanagement Lage Weide, nam ook deel aan de expertsessie panel. Als laatste kreeg zij het woord en gaf aan dat het haar intentie is om intensief verder te gaan met het ontwikkelen van een visie met de focus op meerdere scenario’s. De versplintering van de huidige grondposities is een mooie uitdaging om partijen mee te krijgen waarbij verbinding tussen alle partijen cruciaal is. Door samen de schouders er onder te zetten, zal er een gedeelde visie ontstaan voor de toekomst van Lage Weide. Een mooie uitkomst van een inspirerende sessie.

De deelnemerslijst van de expertpanel sessie is hier te downloaden.


Een impressie van de expertpanel sessie op locatie op Lage Weide

20 ‘out of the box’ ideeën van ideeënsporter Richard Stomp:

 1. In 2050 ligt Utrecht dankzij de klimaatcrisis en het stijgende water natuurlijk aan Zee. Utrecht als het nieuwe Rotterdam. Lage Weide als de bruisende Zeehaven van Europa.
 2. Nadat de Rotterdamse Kuip onder de golven is verdwenen, fuseert Feyenoord met FC Utrecht tot FC Lage Weide. Misschien dat we samen nog wel een keer landskampioen kunnen worden…
 3. De opkomst van 3D printers, het toenemende ruimteprobleem en de noodzaak tot vergroening leidt natuurlijk tot een immens 3D printerpark…. met tiny houses…. in bos
 4. Drone vliegveld met de Control Tower
 5. Ruimtegebrek? We gaan de lucht in. Naam wordt Hoge Weide
 6. Ondergronds wonen en werken. Lage Weide wordt het eerste ondergrondse bedrijventerrein. De naam wordt veranderd in Laagste Weide.
 7. Vergeet next day en same day delivery. Next hour delivery middels drones. Nu al bedrijf: Gorilla’s dat boodschappen binnen 2 uur aflevert aan je voordeur. En al snel daarna krijgen we natuurlijk Same hour delivery
 8. Thuis werken vanuit je tiny house op het bedrijventerrein, geen files en geen parkeerprobleem. Goed voor het milieu.
 9. Lage Weide treedt toe tot de Super League van de bedrijventerreinen, samen met 3 Engelse, 3 Spaanse en 3 Italiaanse bedrijventerreinen en trekt zich terug uit de Nederlandse economie.
 10. Logistiek niet alleen emissieloos, maar zelfs luchtzuiverend. Vrachtwagentjes en drones filteren de lucht. Het bedrijventerrein wordt de schoonste plek van Nederland.
 11. Robotisering: Waar moeten al die robots straks wonen? In het tiny houses bos op Lage Weide
 12. Waterberging Lage Weide onderzee
 13. Lage Weide Academy voor omscholing van iedereen die zijn baan heeft verloren aan een robot.
 14. Nostalgische tours: Lage Weide wordt een toeristische attractie gericht op nostalgie: zo werkten we voor de robots alles overnamen. “Opa, mocht jij die plank zelf doormidden zagen?” “Ja jongen, daarom heb ik maar 9 vingers.”
 15. Voedsel verbouwen op de daken. Ook koeien op de daken. Koeien horen in de Lage Weide, de boerderij van Utrecht.
 16. Stadsparken op de daken van de bedrijven verbonden door groene bruggen
 17. Wat nou trein, trein is zo 2020…. Lage Weide wordt Hyperloop hoofdstation, en natuurlijk HET Drone vliegveld van Midden Nederland.
 18. Geen Hotspot, maar een Cold Spot worden: de aarde warmt op, dus we hebben meer behoefte aan Cold Spots, dan hotspots
 19. Lage Weide krijgt in hetzelfde jaar de Start van de Tour, de Giro en de Vuelta. En het jaar daarop de Olympische Spelen.
 20. Energiepark: zon, wind en… Zee. En de motor van Healthy Urban Living.