Het werkt op Lage Weide

Josien van Breda heeft in de maanden januari t/m mei een fors aantal kennismakingsgesprekken gevoerd met: een tiental bedrijven op Lage Weide, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, HU (RvB en instituut Personeel en Organisatie) JINC, Werkgeverservicepunt, UWV, UW Bedrijf. Op basis van deze gesprekken is een plan van aanpak geschreven.

Veel van de 800 bedrijven hebben moeite om voldoende geschikt personeel te vinden. Uit gesprekken met het bedrijfsleven over de huidige arbeidsmarktsituatie leren we dat:
• Veel bedrijven kampen met krapte aan personeel of dit op korte termijn voorzien;
• Bedrijven open staan voor samenwerking;
• Veel ondernemers het als hun maatschappelijke taak zien om ook mensen met een arbeidsbeperking en/of een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
• Afstemming van vraag en aanbod van werk en onderwijs beter georganiseerd kan worden;
• Eerdere initiatieven, zoals het Feest der Techniek, te veel een evenement-achtig karakter hadden en daardoor geen continuïteit geven. Een variant op dit feest meer ingepast in het onderwijsprogramma zou wel een plus zijn.
• Nieuwe initiatieven kansrijk zijn als het hyperlokaal, dichtbij en no-nonsens is;
• Behoefte is aan duurzame samenwerking met onderwijs.

In het plan van aanpak zijn de navolgende doelen geformuleerd:
1. Bedrijven op Lage Weide passende producten en diensten bieden om hun arbeidsmarktknelpunten te verminderen;
2. Werkzekerheid en perspectief bieden voor (potentieel) personeel, waaronder mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijinstromers en mensen met een arbeidsbeperking;
3. Meer jongeren interesseren voor logistiek en techniek door intensivering samenwerking bedrijfsleven en onderwijs.

Dit gaan we door drie initiatieven te ontwikkelen en in de markt te zetten: MBO Campus, Werkloket en Coöperatie van Werk.