Grondstofschaarste? Werk circulair!

De grondstofprijzen schommelen flink door internationale ontwikkelingen. Denk hierbij aan hout, lithium en kunstmest. En dat maakt circulair werken relevanter dan ooit. Want wie grondstoffen wint uit reststromen, is niet langer afhankelijk van internationale handel. Wil je weten hoe dit werkt? Doe de workshop en leer de CIRCO-methode.

Het is vervelend als je voor jouw bedrijfsmodel afhankelijk bent van de genoemde grondstoffen. Circulair werken biedt mogelijk een oplossing. CIRCO Hub Midden Nederland een driedaagse workshop over circulair werken opgezet met open inschrijving voor bedrijven uit alle sectoren: de open CIRCO Track.

Wat is CIRCO?

CIRCO is een programma van CLICKNL, mogelijk gemaakt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met de CIRCO-methode kunnen ondernemers en ontwerpers hun producten, diensten en businessmodellen (her)ontwerpen. Zo zetten ze waardeverlies om in economische kansen.

Over de workshop

Tijdens de workshop dagen twee gecertificeerde trainers je uit om jouw productieketen of een deel daarvan in detail uit te werken. Zo krijg je alle verschillende stakeholders en handelingen op een rij. Heb je dit goed in kaart, dan zoek je naar kansen om circulair te werken binnen jouw organisatie. Bijvoorbeeld door je product na de gebruiksfase terug te halen of de grondstoffen die je nodig hebt anders in te kopen. Of door samen te werken met andere leveranciers. Vanuit deze verschillende opties kies je één project, dat je verder uitwerkt tot een pitch. Daar ga je uiteraard zelf verder mee aan de slag, maar ook daar kunnen we bij helpen.

Open CIRCO Track

De volgende CIRCO Track start in januari en heeft een open inschrijving voor bedrijven uit alle sectoren. De data zijn:

  • Dinsdag 24 januari (ochtend)
  • Donderdag 9 februari (ochtend, digitaal)
  • Dinsdag 21 februari (middag, met afsluitende borrel)


Binnen deze track gaan we met elkaar aan de slag met het circulair maken van ketens van verschillende typen bedrijven, zo kunnen we elkaar hopelijk inspireren. Zo ontdek je circulaire business kansen en werk je er één uit tot een concreet plan, dat op korte termijn te realiseren is voor jouw bedrijf. Meer info vind je in de flyer

Wij zijn benieuwd of jij geïnteresseerd bent in deelname en ook een van je ketens centraal wilt zetten. Heb je vragen? Stuur die dan naar CIRCOhubmiddenNL@nmu.nl.