Groen toekomstbeeld voor Lage Weide uitgewerkt

In februari is er door een groep bedrijfseigenaren, enthousiaste vergroeners en duurzaamheidsmanagers tijdens een werksessie nagedacht over de aantrekkelijke werkomgeving van de toekomst op Lage Weide. De opbrengsten uit die sessie zijn nu verwerkt in het toekomstbeeld voor Lage Weide.

Waarom vergroenen?

De laatste jaren is duidelijk geworden dat ook Lage Weide te maken heeft met nadelige gevolgen van langdurige regenval of aanhoudende hitte en droogte. Zo komen tijdens hevige regenbuien bedrijfshallen blank te staan, waardoor het werk niet uitgevoerd kan worden. Of is het in hete zomers op Lage Weide 10 graden warmer dan in de omgeving. Niet bepaald ideale omstandigheden om in te werken. Sterker nog: een groene omgeving 

Met het vergroenen van Lage Weide bieden we een oplossing voor deze problemen. En werken we daarmee aan de klimaatadaptie van ons bedrijventerrein. Tegelijkertijd bieden we op die manier een aantrekkelijker werkomgeving voor (potentiële) medewerkers en profiteert ook de natuur hier van, in de vorm van een grotere biodiversiteit. Zo slaan we meerdere vliegen in één klap (spreekwoordelijk natuurlijk).

Wat zien we in dit toekomstbeeld?

Ten eerste zien we overkoepelende ambities zoals het streven naar een aantrekkelijke werkomgeving, die uitnodigt tot bewegen. Daarnaast zien we in het toekomstbeeld, uitgewerkt als vogelvlucht, verschillende maatregelen die genomen kunnen worden. Zoals het groener maken van doorgaande verbindingen, om zo aantrekkelijke (fiets)routes voor woon-werkverkeer te maken. Maar bijvoorbeeld ook wandelrondjes te maken, voor de lunch, of om al wandelend te vergaderen (een zogenoemde ‘weeting’). Ook geeft het toekomstbeeld ideeën voor vergroening op particulier terrein om ook daar wateroverlast te verminderen, of hittestress te voorkomen. Wist je trouwens dat je de fiscale MIA/Vamil-regeling ook kan gebruiken voor dit soort verduurzaming?

Rol van dit toekomstbeeld

Met deze visuele uitwerking van het toekomstbeeld van Lage Weide (op het gebied van groen) hebben we een leidraad voor de collectieve acties die we als ILW en Parkmanagement Lage Weide organiseren. Ook biedt het individuele ondernemers voorbeelden en inspiratie welke maatregelen zij zelf kunnen nemen.

Tot slot bieden we hiermee een vergezicht zodat toekomstige (ruimtelijke) ontwikkelingen een bijdrage kunnen leveren aan dit gewenste toekomstbeeld.

 

Dit toekomstbeeld voor Lage Weide is mogelijk gemaakt en onderdeel van het Europese LifeIP voorbeeldproject: Klimaatbestendig bedrijventerrein Lage Weide