Green Deal Lage Weide van start tijdens drukbezochte ILW Nieuwjaarsborrel

Op maandag 16 januari werd de ILW nieuwjaarsborrel bezocht door ruim 100 ondernemers en partners. Tegelijk met de borrel werd de Green Deal Braderie georganiseerd. Hier konden de aanwezigen netwerken en geïnspireerd worden door verschillende standhouders op het gebied van duurzaamheid.

De Braderie is daarmee de start van de Green Deal Lage Weide. De deal is een overeenkomst tussen ondernemers, overheidsorganisaties en partners om de komende 3 jaar te werken aan de verduurzaming van het bedrijventerrein waar 18.000 mensen werken.

Doel van de Green Deal Lage Weide

Het doel van de Green Deal Lage Weide is om samen te werken aan een duurzaam bedrijventerrein Lage Weide. We zetten ons samen in voor een toekomstbestendig, energieneutraal, circulair, groen en klimaatadaptief bedrijventerrein, waarmee wordt bijgedragen aan gezond stedelijk leven in Utrecht en een gezonde en aantrekkelijke werkomgeving wordt gecreëerd die bijdraagt aan werkplezier, vitaliteit en productiviteit van medewerkers.

Verschillende onderdelen van duurzaamheid

Om het doel van de Green Deal te bereiken worden verschillende activiteiten en projecten opgestart. Dit wordt vanuit zogeheten programmalijnen gedaan, namelijk: 1. Energietransitie, 2. Duurzame Mobiliteit, 3. Klimaatadaptatie en 4. Circulaire Economie. Per programmalijn waren er diverse standhouders die ondernemers informeerden en inspireerden over de mogelijkheden:

Samenwerking tussen markt en overheid

De Green Deal Lage Weide is een samenwerkingsovereenkomst tussen de ondernemers van ILW Parkmanagement Lage Weide, het Energiecollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB), de Rabobank, gemeente Utrecht, Provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Tijdens de braderie zijn diverse ondernemers als Green Deal Ambassadors naar voren getreden. Zij vervullen graag een voorbeeldfunctie in het inspireren van hun mede-ondernemers op Lage Weide.

Uitreiking Groentje Award aan Queup

ILW Bestuurslid Mike Geytenbeek gaf ook nog de Groentje Award door voor de jongste directeur op Lage Weide. De gelukkige is Sem Reijgwart van Queup. Je kent Queup misschien van de Wachtverzachter: een inspirerende boodschap van een goed doel voor telefonische wachtrijen. Sem (22 jaar) en zijn compagnon Dennis Prins (23 jaar) begonnen hun bedrijf al tijdens hun studie. Sinds vorig jaar hebben ze hun kantoor op Lage Weide.