Gemeenteraad Utrecht beslist over toekomst Ondernemersfonds Utrecht

Veel positieve ervaringen met OfU

Dinsdag 11 juni was er een Raadsinformatiebijeenkomst in het Gemeentehuis over de toekomst van het ondernemersfonds Utrecht (OfU) Het OfU is opgericht in 2012. 11,1% van de OZB voor niet-woningen komt via het OfU terug bij bedrijven. Met het geld uit OfU zijn verschillende projecten op Lage Weide uitgevoerd. Zo is het Energie Collectief Lage Weide inmiddels uitgegroeid tot ECUB. Verder heeft ILW zich geprofessionaliseerd met de oprichting van stichting Parkmanagement Lage Weide. De stichting zet zich op structurele wijze in voor een beter vestigingsklimaat op Lage Weide, in het bijzonder voor de thema’s werkgelegenheid/onderwijs, bereikbaarheid/mobiliteit en parkmanagement. Hier leest u onze bijdrage.

Tijdens de avond werden veel voorbeelden gedeeld over hoe het vestigingsklimaat in de hele stad is verbeterd. Op dit moment is er vooral behoefte aan zekerheid en continuïteit. Want dan kunnen bestaande initiatieven zich verder doorontwikkelen. In juli besluit de raad.