Een jaar lang een jongere bij u aan de slag?

Entree opleiding

Op dit moment zijn ROC Midden Nederland en MBO Utrecht op zoek naar bedrijven op Lage Weide die mogelijk interesse en plek hebben voor een jongere die een jaar lang in het bedrijf komt werken. Een entree opleiding houdt in dat je zonder startkwalificatie (bijv. vmbo diploma) toch de mogelijkheid krijgt om een MBO opleiding te volgen op niveau 1. Bijvoorbeeld; Assistent bouwen, wonen en onderhoud, Assistent Installatie en constructietechniek, Assistent logistiek.

Interesse? Neem direct contact op met josienvanbreda@lageweide.nl
Meer weten? Lees verder over deze bijzondere samenwerking met UW, MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en bedrijven op Lage Weide.

 

Wat is Entree-onderwijs?

In de landelijke en lokale politiek is steeds meer aandacht voor jongeren (en volwassenen) in een kwetsbare positie. Voor deze mensen is een diploma, een duurzame plek op de arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid vaak geen vanzelfsprekendheid. Rond het thema ‘jongeren (en volwassenen) in een kwetsbare positie’ werken drie mbo-instellingen in de regio Utrecht (Wellantcollege, MBO Utrecht en ROC Midden Nederland) al langer samen om de kansen voor deze mensen te versterken. Hierbij leggen zij de focus op deelnemers aan het Entree-onderwijs. Om dit voor elkaar te krijgen werken de drie mbo-instellingen samen met bedrijven, maatschappelijke instellingen en lokale overheid. Financiering wordt gezocht door het aanvragen van een subsidie in het kader van het Regionaal Investeringsfonds (RIF).

 

POP-up-school

Om de Entreeopleidingen beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt – en daarmee betere kansen te creëren voor de deelnemers – introduceren we de zogenaamde ‘POP-up-school’: het verplaatsen van het onderwijs naar een bedrijf of naar een cluster van bedrijven waarop de opleiding betrekking heeft. Dit betekent dat het leren en het werken zoveel mogelijk met elkaar verweven worden. De methodiek sluit goed aan bij de behoeften van de doelgroep, omdat deelnemers op Entree-niveau vaak moeite hebben met het volgen van (volledig) theoretische lesprogramma’s. Met de POP-up-school bieden we maatwerk in een authentieke leer- en werkomgeving, dat studenten permanent uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Onze ambitie is om een POP-up-school te starten in elke arbeidsmarktsector waarin voldoende vraag is naar werknemers op niveau 1, te weten: Horeca, Handel, Dienstverlening (schoonmaak), Logistiek, Bouw, Groen, Zorg (thuiszorg) en Techniek.

Om wie gaat het?

Bij jongeren en volwassenen in een kwetsbare positie gaat het om een grote diversiteit aan doelgroepen: het kan gaan om jongeren die om welke reden dan ook het voortgezet onderwijs zonder diploma hebben verlaten (VSV-ers), om mensen met een lichte verstandelijke handicap afkomstig uit het Praktijkonderwijs, om mensen met laag- of ongeschoold werk die door veranderingen op de arbeidsmarkt dreigen hun baan te verliezen, om mensen die al jaren niet meer hebben deelgenomen aan de arbeidsmarkt of nieuwkomers en anderstaligen waarvoor hun niveau Nederlands een belemmering vormt voor participatie.

Oriëntatie en keuzebegeleiding

Juist vanwege deze grote diversiteit in doelgroepen is het belangrijk om veel aandacht te schenken aan de begeleiding van deelnemers, met name om met hen vast te stellen wat hij of zij wil voor de toekomst en nodig heeft om een stap verder te komen. Deze wensen, behoeften en mogelijkheden kunnen voor iedereen anders liggen. Wat doen er dus alles aan om de deelnemers te begeleiden bij het vinden van passend werk en een opleiding en om de voorwaarden daarvoor te realiseren.

Bedrijven

Bedrijven spelen een belangrijke rol bij dit alles: niet alleen bieden zij mogelijkheden voor jongeren en volwassenen in een kwetsbare positie om te ontdekken waar hun voorkeuren en talenten liggen (oriëntatie), maar ook een praktijkomgeving waar de deelnemers kunnen leren en werken tegelijk en waar zij kunnen laten zien wat ze waard zijn. Het mooist is natuurlijk als zij de deelnemers tijdens en na de opleiding perspectief kunnen bieden op duurzaam werk. Dat alles kan natuurlijk alleen wanneer deze bedrijven kansen willen en kunnen bieden en extra inzetten op begeleiding van deze kwetsbare doelgroepen.

 

Ambitie op Lage Weide

De ambitie van UW, de beide mbo-instellingen en enkele bedrijven op Lage Weide is om een POP-up-school te realiseren in twee sectoren: Bouw en Logistiek, voor in totaal 30 deelnemers. Start van beide trajecten: februari 2020.

De rol van UW

De rol van UW in deze samenwerking ligt met name in de begeleiding van deelnemers bij oriëntatie, het maken van keuzes, de voorbereiding op werk en de plaatsing bij één of meer van de bedrijven uit hun netwerk. UW zet daarnaast haar expertise in voor het bepalen van de loonwaarde en ondersteunt bedrijven bij het doen van een beroep op diverse regelingen (o.a. vanuit de Participatiewet en WMO) Ook adviseren zij bedrijven hoe om te gaan met voor hen nieuwe doelgroepen en geven advies over een zodanige inrichting van het werk dat het mogelijkheden biedt voor mensen die dat anders minder goed aankunnen.

Wilt u meedoen of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met josienvanbreda@lageweide.nl