Denk mee! (deel)Omgevingsvisie Lage Weide

De gemeente maakt een (deel)Omgevingsvisie voor bedrijventerrein Lage Weide. Deze visie gaat over het werken op en de inrichting van Lage Weide in de toekomst (2040). Het gaat over verschillende thema’s: verkeer en vervoer, economie, werkgelegenheid, energie, circulair ondernemen, groen en gezondheid, onderwijs. De gemeente vindt het belangrijk dat samen met ondernemers, (grond)eigenaren, experts en andere belanghebbenden het gesprek gevoerd wordt over de toekomst van Lage Weide. Het eventueel plaatsen van windturbines is een ander onderzoek en behoort niet tot de (deel)Omgevingsvisie.

Waarom een (deel)Omgevingsvisie?

De Raad heeft met de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040) richting gegeven voor de toekomst van Utrecht waar ook Lage Weide deel van uitmaakt. Lage Weide wordt ook wel de ‘machinekamer van Utrecht’ genoemd. Het is 308 hectare groot, telt 900 bedrijven en ruim 19.000 werknemers. Lage Weide is daarmee veruit de grootste werklocatie van de stad en van de provincie, en zelfs één van de grotere bedrijventerreinen in Nederland. Het is dus belangrijk dat onze machinekamer goed draait.

Er zijn veel kansen en ambities (RSU 2040) en die kunnen niet allemaal naast elkaar bestaan. Het is nodig om weloverwogen keuzes te maken om zo de richting voor Lage Weide te bepalen en duidelijkheid te bieden aan ondernemers, eigenaren, provincie en gemeente.

Op naar een visie voor 2040

Het college heeft dit voorjaar het Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Beleidsnota (deel)Omgevingsvisie Lage Weide naar de raad gestuurd. De raad besluit hierover in juni. Deze nota vindt u op: ureka.utrecht.nl (kenmerk 12043593). De gemeente gaat in gesprek met eigenaren en ondernemers over de toekomst van dit bedrijventerrein.

Bedrijventerrein van de toekomst

Lage Weide blijft een bedrijventerrein waar ook zwaardere industrie mogelijk is. Dat verandert niet. De vraag is hoe we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk inrichten zodat Lage Weide klaar is voor de toekomst. Daarbij kunnen we uw expertise, lokale kennis en ervaring goed gebruiken.

Denk mee!

We horen graag van ondernemers, (grond)-eigenaren, werknemers, bezoekers, buren en andere belanghebbenden van Lage Weide. Welke kansen liggen er voor Lage Weide? Hoe kunnen we het bedrijventerrein aantrekkelijker maken voor ondernemers, werknemers en bezoekers? Wat is ervoor nodig om werknemers met de fiets of het OV te laten reizen? Is er meer vrachtverkeer over het spoor en het water mogelijk?

We spreken graag met u, ondernemers en eigenaren in het gebied, op één van onderstaande data en locaties (bekijk de kaart deelgebieden onderaan deze pagina):

28 mei Ontbijtgesprek deelgebieden 1+3a
van 08.30-10.00u (inloop vanaf 08.00u)
locatie Carlton President Hotel, Floraweg 25 Utrecht

3 juni Borrelgesprek deelgebieden 2+4
van 16.30-18.00u
locatie Atelier Ruud Kuijer, Isotopenweg 55 Utrecht

5 juni Ontbijtgesprek deelgebieden 3b+5+6
Van 08.30-10.00u (inloop vanaf 08.00u)
locatie Vinyard food + drinks, Atoomweg 63 Utrecht

Het is handig als u aansluit in het deelgebied waar u onderneemt (zie bijgevoegde kaart) maar dat mag ook op een andere datum als dit beter schikt.

Wilt u deelnemen? Meld u aan door een mail te sturen naar: lage.weide@utrecht.nl. Kunt u er niet bij zijn, maar wilt u ons wel iets meegeven? Mail ons gerust!

Op 4 juni organiseren we een algemene informatiemarkt voor mensen die werken op Lage Weide en bewoners van omliggende buurten. Daar bent u uiteraard ook van harte welkom!

4 juni Informatiemarkt Lage Weide
van 17.00-1900u – Hofclub, Niels Bohrweg 121 Utrecht

Werknemers én omwonenden kunnen ook online meedenken. Zij kunnen vóór 1 juli 2024 een vragenlijst invullen op DenkMee Utrecht: 

denkmee.utrecht.nl/nl-NL/projects/deelomgevingsvisie-lage-weide

Wat is het vervolg?

  • 6 juni 2024: De raad behandelt de Nota van uitgangspunten.
  • Zomer 2024: verwerken van alle opgehaalde wensen, ideeën en reacties.
  • Najaar 2024: Uitwerking uitgangspunten in een (deel)Omgevingsvisie voor Lage Weide.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectmanager Rachel Broekmeulen via lage.weide@utrecht.nl of via 14 030.

Meer weten over Lage Weide als focusgebied voor windturbines? Stuur een mail naar Erwijn Harsevoort erwijn.harsevoort@utrecht.nl of Chriege Cnossen
chriege.cnossen@utrecht.nl

Voor andere vragen over uw wijk kunt u rechtstreeks terecht bij Wijkbureau West, Everard Meijsterlaan 3, via west@utrecht.nl of via algemeen telefoonnummer
14 030.