Deelnemers KVO Lage Weide gezocht

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) komt periodiek bijeen om de veiligheid op Lage Weide te bespreken. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders aanwezig. ILW zoekt een aantal extra vertegenwoordigers van huurders en pandeigenaren om te participeren in het KVO-overleg. 

Om de veiligheid op ons bedrijventerrein continue te monitoren en waar mogelijk te verbeteren werkt ILW Parkmanagement Lage Weide samen met de gemeente Utrecht, ondernemers, politie, brandweer en andere partners, volgens de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) methode. Dit is een bewezen hulpmiddel om samen te werken aan maatregelen voor veiligheid, zoals bijvoorbeeld het tegengaan van vandalisme, betere verlichting, cameratoezicht enzovoort. 

Het KVO verenigt ondernemers, politie, brandweer en andere partner inzake veiligheidsissues op Lage Weide de veiligheid te verbeteren/te monitoren. 

De samenwerkende partijen: 

  • Maken proactief de (mogelijke)veiligheidsproblemen inzichtelijk; 
  • Selecteren de passende maatregelen; 
  • Voeren de maatregelen uit; 
  • Evalueren de maatregelen en passen die -indien nodig-aan. 

 

KVO werkt! 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat op bedrijventerreinen die in het bezit zijn van het KVO-certificaat de onveiligheid significant afneemt. Er is minder vernieling, inbraak, inbraak auto’s, diefstal en bedreiging. De afname hiervan varieert in grootte van 4 tot 16%. Ook de veiligheidscijfers van Lage Weide zijn behoorlijk stabiel en laag sinds we gecertificeerd zijn. Leden van de KVO-werkgroep krijgen meer inzicht in de actuele cijfers. 

De werkgroep KVO komt periodiek bijeen om met vaste agendapunten de veiligheid op Lage Weide te bespreken. Hierbij zijn vertegenwoordigers van alle relevante stakeholders aanwezig. 

Beveiligingsproblemen van Lage Weide waren in het verleden bijvoorbeeld: 

  • Lachgas gebruikers; 
  • Vervuiling; 
  • Samenscholing; 
  • Parkeerproblematiek; 
  • Ongewenste aanwezigheid personen. 

Deelnemers gezocht

ILW zoekt dus een aantal vertegenwoordigers van huurders of pandeigenaren om te participeren in het KVO-overleg. Dus: heeft de veiligheid op Lage Weide jouw interesse of heb je vragen over het KVO-overleg? Neem dan even contact op met Roeland Tameling (roelandtameling@lageweide.nl / 06-17453490).