Agenda ALV ILW van 20 oktober

Op donderdag 20 oktober organiseren we vanaf 16.00 uur de Algemene Ledenvergadering van de Industrievereniging Lage Weide (ILW) met aansluitend het Lage Weide Congres en netwerkdiner.

Deze keer zijn we welkom bij ILW lid Hal22. Hieronder tref je de agenda. We ontvangen graag jouw aanmelding voor de ALV en het Lage Weide Congres via de eventpagina. Graag tot 20 oktober!

Agenda: ALV ILW 

Datum: donderdag 20 oktober 2022 

Plaats: HAL22, Zonnebaan 22 Lage Weide Utrecht 

Tijd: 16.00 – 16.45 uur, aansluitend Lage Weide Congres & netwerkdiner  

 

Onderwerp 

 

Voorbereiding 

1.  

Opening en vaststellen agenda 

 

Ter goedkeuring 

2.

 

Verslag d.d. 23 juni 2022 (bijlage 2.1) 

 

Ter vaststelling 

 

3.

Verkiezing nieuwe bestuursleden (bijlage 3.1) 

Ter goedkeuring 

4.

Visie Lage Weide ‘Logistieke Hotspot 2040’ (bijlage 4.1) 

Ter goedkeuring 

5. 

Actualiteiten Lage Weide 

  • Arbeidsmarkt: meer werkgeluk op Lage Weide? 
  • Bereikbaarheid: eindelijk (de eerste) resultaten 
  • Community: wederzijds profijt organiseren 
  • Duurzaamheid: van biljartlaken naar hooiland? 
  • Veilig Ondernemen: KVO-certificaat behouden 

 

Ter informatie 

6. 

Afscheid aftredende bestuursleden  

  • Cor bij de Weg 
  • Teunis Broer 
  • Henk Stamhuis 
  • Jos van Rooijen 

 

7. 

Rondvraag 

 

 

8. 

Sluiting