Afspraken maken tussen wegbeheerders en werkgevers

Op vrijdag 10 juli spraken Josien van Breda en Roeland Tameling van Parkmanagement Lage Weide met drie wethouders, twee gedeputeerden en een hoofddirecteur van Rijkswaterstaat over de uitkomsten van ons onderzoek naar de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van Lage Weide. Om precies te zijn:

Daarnaast was er ook een flink aantal ambtenaren betrokken om goede voornemens van de bestuurders om te zetten in acties. We hebben afgesproken, dat we gezamenlijk aan de slag gaan met een samenhangend pakket van maatregelen, zoals ook was aanbevolen in het adviesrapport. In gewone mensentaal: we gaan verschillende acties oppakken die samen ervoor zorgen, dat Lage Weide beter bereikbaar en veiliger wordt.

Die afspraken zijn inmiddels vastgelegd in een verklaring, waarbij de wegbeheerders toezeggingen doen over verbetering van de infrastructuur en werkgevers over het gedrag van zichzelf en hun werknemers. Hoe we dat precies gaan invullen, wordt de komende maanden duidelijk. Wilt u daarover meedenken en meepraten? Stuur dan een mail naar info@lageweide.nl of bel Roeland Tameling via 06-17453490.

Kijk voor de eerste concrete maatregelen op lageweide.nl/veilig-naar-ons-werk/

Namens het bedrijventerrein hebben we al een voorzet gemaakt voor de goede voornemens. Nieuwsgierig? Kijk dan op lageweide.nl/bereikbaarheid/mobiliteits-projecten/.