Advisering door Servicepunt Duurzame Daken

De Natuur en Milieufederatie Utrecht biedt vanuit het Servicepunt Duurzame Daken een aantal gratis adviezen aan dakeigenaren. Hierdoor krijg jij inzichtelijk of zonnepanelen of andere verduurzamingsmaatregelen op jouw dak mogelijk zijn.

De adviezen bestaan uit een constructieberekening en een quickscan waarmee de dakeigenaar inzicht krijgt in de mogelijkheden op het dak en de daarbij behorende kosten, baten en randvoorwaarden. In de quickscan wordt aangegeven welke functies op het dak in combinatie met elkaar kunnen worden aangelegd. Denk aan biodiversiteit, waterberging, energie-opwek, eventuele terras of sportfaciliteiten). Daarmee biedt het Servicepunt een integraal verhaal.

Een voorwaarde is dat de dakeigenaar middels een bescheiden intentieverklaring kenbaar maakt dat hij of zij investeringsbereid is. Dus als uit de adviezen komt dat er mogelijkheden zijn, er ook tot realisatie overgegaan wordt. Of anders de kosten van de adviezen terugbetaald worden.

Kijk voor meer info op: www.nmu.nl/servicepunt-duurzame-daken/stappenplan-voor-bedrijven/ Of neem voor meer informatie contact op met:

 

Pauline van Norden, Projectleider Duurzame Transities

Natuur en Milieufederatie Utrecht

t: 06 52 40 15 66
e: p.van.norden@nmu.nl