Aanpak Verkeersveiligheid & Bereikbaarheid Lage Weide

Onderzoek gestart

Parkmanagement Lage Weide heeft Strukton Civiel/Van Rens mobiliteit (VRm) gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid en bereikbaarheid te verbeteren. VRm voert dit onderzoek uit in combinatie met zusteronderneming ingenieursbureau Antea.

Uitgangspunten voor dit onderzoek

Wij kiezen voor twee heldere uitgangspunten bij de opzet van dit onderzoek.

  1. Bereikbaarheid & verkeersveiligheid vanuit drie perspectieven: 1. Lokale Black spots & verkeersveiligheidsrisico’s; 2. Goede verkeerscirculatie op het bedrijventerrein; 3. Bereikbaarheid van het bedrijventerrein;
  2. Gefaseerd onderzoek: eerst probleem helder en inzichtelijke oplossingsrichtingen. In eventueel vervolgonderzoek pas verdiepen waar nodig;

Bereikbaarheid & verkeersveiligheid vanuit 3 perspectieven

In dit onderzoek zullen wij de verbetermogelijkheden voor bereikbaarheid & veiligheid op drie niveaus laten onderzoeken, op basis hiervan conclusies trekken en aanbevelingen doen:

  1. Basis op orde. Hier identificeren wij op basis van beschikbare data gevaarlijke verkeerssituaties op specifieke locaties (“black spots”) én veiligheidsrisico’s op verbindingen binnen het bedrijventerrein. Op basis hiervan formuleren wij oplossingsrichtingen voor deze black spots;
  2. Circulatie. We onderzoeken op basis van kwantitatieve data de wijze waarop de verschillende verkeerssoorten (vrachtauto, auto, OV, fiets, lopen) zich afwikkelen binnen het bedrijventerrein (huidige routering), en beschrijven oplossingsrichtingen voor het ontvlechten van conflicterende verkeerssoorten en het realiseren van een veilige circulatie op het bedrijventerrein;
  3. Bereikbaarheid. Goede bereikbaarheid is van levensbelang voor elk bedrijventerrein. Daarom gaan we na welke oplossingsrichtingen er zijn voor een alternatieve inrichting van het RWS-tunnelregime, en geven wij tevens inzicht wat de impact is van een beperkte (dus realistische) vermindering van vervoersbewegingen vanaf Lage Weide tijdens de spitsen (door modal shift of door spitsmijding).

Meer weten? Neem contact op met Roeland Tameling via roelandtameling@lageweide.nl of 06-17453490.

Of kom naar de presentatie van de eerste onderzoeksresultaten op 5 februari!