Terugblik serious game wateroverlast op Lage Weide

Op maandag 8 mei verzorgde het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een serious game over wateroverlast op Lage Weide. Conclusie: de oplossingen liggen niet alleen bij gemeente en waterschap, maar zeker ook op de private kavels van ondernemers en vastgoedeigenaren.

Door hevige regenval ontstaan steeds vaker problemen. Zo werd eerder berekend dat de overstromingen in Limburg en Duitsland van 2021 eens in de 85 jaar zouden voorkomen. Nu is dat al eens in de 10 jaar.

Om dit probleem voor Lage Weide goed in beeld te krijgen werd tijdens de bijeenkomst eerst gekeken naar verschillende hoogtekaarten van Lage Weide en het gebruikelijke waterpeil. De kaarten waarop huidige wateroverlast werd getoond vormden daarna een logisch beeld.


Oplossingen

De oplossing ligt niet alleen in het wegpompen van water naar openbare systemen zoals riolering of lokale buffers als de Lage Weide Plas of het Amsterdam Rijnkanaal. Uitgangspunt is namelijk om ‘de eigen broek op te houden’.

Daarom is het zaak water tijdens piekmomenten (tijdelijk) vast te houden op eigen terrein. Bijvoorbeeld in groenstroken (al dan niet in wadi’s of watertuinen), of bijvoorbeeld met kratjes of waterzakken onder de grond. Ook onder verharding geschikt voor vrachtwagens zijn deze oplossingen mogelijk. Tegelijkertijd houdt het vasthouden van water verdere verdroging en hittestress tegen.


Wat helpt nog meer?

Bij nieuwbouw worden inmiddels strengere regels gesteld over het vasthouden van water en het gescheiden aanbieden van hemelwater en vuilwater.

Voor bestaande percelen is het nemen van maatregelen lastiger maar daar staan subsidies tegenover. Op onze duurzaamheidspagina verzamelen we adviespunten en subsidieregelingen, maak hier gebruik van!