Bijeenkomst: Omgaan met toenemende wateroverlast op 8 mei

Door hevige regenval ontstaan steeds vaker problemen. Niet alleen op straat maar ook op jouw bedrijfsterrein. Zo zien we dat laad/losdocks vaker onder water komen te staan, waarbij in de toekomst het werk misschien zelfs een paar uur stilgelegd moet worden. Daarom nodigen we ondernemers en vastgoedeigenaren uit om op maandag 8 mei tussen 14 en 16 uur deel te nemen aan een Serious Game over wateroverlast op Lage Weide.

Verstoringen in jouw bedrijfsproces willen we natuurlijk voorkomen. Daarvoor is het eerst belangrijk inzicht te krijgen in dit probleem. Waar doet dit probleem zich voor? En hoe lang houdt het aan? Vervolgens willen we weten welke oplossingen genomen kunnen worden door de ondernemers en vastgoedeigenaren.

Om dit in beeld te krijgen zoomen we tijdens een zogeheten Serious Game sessie in op het gebied tussen Atoomweg, Niels Bohrweg, Rutherfordweg en Otto Hahnweg. Een gebied met veel verharding en veel lager gelegen loading docks. Dit gebied staat daarmee model voor problemen en oplossingen die ook elders op Lage Weide genomen kunnen worden. Denk aan oplossingen zoals het aanleggen van halfverharding, greppels of berging onder de verharding. Of bijvoorbeeld groene daken of tuinen, waarmee gelijk ook een bijdrage wordt geleverd aan de aantrekkelijkheid van jouw bedrijfsterrein en Lage Weide als geheel.

Tijdens de bijeenkomst wordt met behulp van een Serious Game inzicht geboden in wat de gevolgen zijn van hevige regenval en wordt gesimuleerd welk effect bepaalde maatregelen hebben. De Serious Game wordt gefaciliteerd door experts van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Ook zijn er medewerkers van gemeente Utrecht aanwezig om te vertellen over de rioleringsaanpak op Lage Weide.

Dus, wil jij ontdekken welke maatregelen jij op Lage Weide kan nemen om risico’s van wateroverlast in jouw bedrijfsvoering te verminderen? En tegelijkertijd geïnformeerd worden over geschikte oplossingen? Wees erbij op 8 mei in de Hofclub Werken & Vergaderen (Niels Bohrweg 121) en geef je op via wateroverlast-verminderen.eventbrite.nl of neem bij vragen contact op met Richard Hartkamp via richardhartkamp@lageweide.nl