Pilot Bedrijfskledinggreparatie op Lage Weide

Op 16 januari was ook De Fietskoerier Utrecht (DFKU) aanwezig bij de drukbezochte ILW-nieuwjaarsborrel en de start van de Green Deal Lage Weide.

DFKU is gevestigd op Lage Weide (bij de City Hub, Atoomweg 1) en duurzaamheid staat bij DFKU sinds de oprichting in 2004 altijd hoog in het vaandel.

Natuurlijk alleen al door te kiezen voor de (bak)fiets als vervoermiddel, maar ook door veel te fietsen voor en samen te werken met bedrijven die sterk betrokken zijn bij duurzaamheid en sociaal ondernemen (betekeniseconomie).

Momenteel werkt DFKU samen met de start-up Mended (en MUD Jeans en Oerania kleermakers) aan het project ‘Hyperlokaal kledingreparatie ecosysteem’, ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Dat wil DFKU ook gebiedsgericht bekijken met betrekking tot het bedrijfs- en havengebied Lage Weide. Het project past bovendien heel goed ook binnen de Green Deal Lage Weide. De vraag of en hoe het mogelijk is om reparatie van bedrijfskleding van bedrijven op Lage Weide te bevorderen staat daarbij centraal.

Daarvoor willen we eerst nagaan in hoeverre er op Lage Weide nu al circulair (en in het bijzonder het onderdeel ‘reparatie’) wordt omgegaan met bedrijfskleding. Dat zal zeker het geval zijn, maar hoe gaat dat dan precies?

Vervolgens wil DFKU kijken of en hoe we circulair omgaan met bedrijfskleding (en speciaal dus ‘reparatie’) kunnen ondersteunen en bevorderen.

Het gaat hier specifiek om ‘reparatie’, maar deze pilot kan op termijn ook leiden tot meer duurzaam ontwerp en productie van bedrijfskleding en lokale, gebiedsgebonden kledingreparatie en uiteindelijk ook tot een meer reparatiegerichte bedrijfscultuur.

Bij deze bieden we aan om de eerste 10 kleding reparaties gratis uit te voeren. Wil je als ILW ondernemer hier gebruik van maken? Stuur dan een mail naar info@defietskoerierutrecht.nl en we gaan het in gang zetten voor je.