Collectief aanbod van Assist Verzuim: ondersteuning in arbeidsomstandigheden en verzuimbeleid

Heb jij een collectief aanbod voor jouw collega ondernemers op Lage Weide? Dan delen we die! Deze keer het aanbod van Assist Verzuim. Assist Verzuim is gevestigd op Lage Weide én heeft er meerdere klanten. Zo zijn zij bekend met het type, de omstandigheden en de wensen van bedrijven op Lage Weide. Dus wees niet te laat bij verzuim en regel de arbodienstverlening voordat hier sprake van is.

 

ARBODIENSTVERLENING

Ook al heb je maar 1 medewerker in loondienst met een 0-urencontract, je bent toch verplicht om minimaal een basiscontract af te sluiten met een arbodienst. ledere werkgever in Nederland moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn medewerkers bieden, zieke medewerkers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s.

 

WAT DOET EEN ARBODIENST?

Een arbodienst ondersteunt werkgevers en medewerkers bij het arbeidsomstandighedenbeleid en het verzuimbeleid. De meeste organisaties zetten een arbodienst in voor de verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Als een medewerker ziek is, dan geeft de Wet Verbetering Poortwachter namelijk aan dat het verplicht is om een bedrijfsarts in te schakelen.

De bedrijfsarts is een Kerndeskundige van een arbodienst. De arts beoordeelt of de medewerker arbeidsongeschikt is. Daarbij kijkt hij naar de normale werkzaamheden van de medewerkers, maar ook of er mogelijkheden zijn om vervangend werk te doen.

 

WAAROM IS EEN ARBODIENST VERPLICHT?

De reden dat het werken met een arbodienst verplicht is opgenomen in de Arbowet is eenvoudig: Als werkgever ben je verplicht te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en voor passende verzuimbegeleiding.

In de Arbowet staat dat een arbodienst je ondersteunt bij vijf kerntaken:

  1. Ziekteverzuimbegeleiding en het voorkomen van ziekteverzuim (preventie)
  2. Periodiek arbeidsgezondheidskundige onderzoeken (PMO of PAGO)
  3. Medische keuringen / Aanstellingskeuringen
  4. Preventief spreekuur / Arbeidsgezondheidskundig spreekuur.
  5. Uitvoeren en opstellen van de Risico inventarisatie & -evaluatie (Rl&E)

 

De eerste vier taken laat je door een bedrijfsarts uitvoeren. De Rl&E wordt door een van de andere Kerndeskundigen (de arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige) gedaan.

 

WIE BEOORDEELT OF EEN MEDEWERKER ZIEK IS?

Een werkgever kan en mag zelf niet beoordelen of een medewerker ziek is. De werkgever is ten eerste geen arts, maar ten tweede schrijven privacyregels voor dat alleen een arts een oordeel mag vellen over de arbeidsgeschiktheid van een medewerker. Een arbodienst is er samen met de werkgever en medewerker voor verantwoordelijk dat de medewerker zo snel mogelijk weer verantwoord aan het werk kan. Een arbodienstverlener is er trouwens niet alleen voor de werkgever, maar zeker ook voor de medewerker.

 

AFSPRAAK?

Wilt u na het lezen van bovenstaande een afspraak maken om meer te horen over de arbodienstverlening van Assist Verzuim? Dat kan uiteraard ook!

Neem gerust contact op met Reinier Yard 06-34270161 of r.yard@assistveruim.nl, www.assistverzuim.nI