Staatssecretaris Heijnen bezoekt Utrecht op de fiets

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat bracht op maandag 7 november een bezoek aan Utrecht. Samen met de Utrechtse gedeputeerde Robert Strijk en wethouder Lot van Hooijdonk fietste de staatssecretaris langs enkele bijzondere fietsprojecten in de stad. De provincie en gemeente werken al jaren hard aan een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke stad en regio.

De regio én de stad Utrecht zullen de komende jaren groeien. Door lopen en fietsen te stimuleren en in te zetten op openbaar vervoer, blijven de regio en de stad bereikbaar. Tijdens de fietstocht langs de megafietsenstalling onder het bollendak bij Utrecht Centraal, het AZC Utrecht en de iconische fietsbrug de Dafne Schippersbrug, werd mooi duidelijk hoe de stad Utrecht hiermee vooroploopt.

“Fietsen biedt ons veel kansen. Het is gezond, houdt de lucht schoon en is geruisloos. In Utrecht zie je in de praktijk hoe we meer mensen op de fiets krijgen met comfortabele doorfietsroutes tussen regio en stad, fietsbruggen, moderne, uitgebreide stallingsfaciliteiten en stimuleringsprojecten voor bewoners en medewerkers. Ik was onder de indruk van het AZC waar bewoners onder begeleiding van fietsmeesters en vrijwilligers fietsles kregen. De fiets speelt een sleutelrol in het verduurzamen van mobiliteit en deze regio is een mooi voorbeeld voor de rest van Nederland”, aldus de staatssecretaris.

Schaalsprong fiets

Utrecht is een echte fietsstad. Steeds meer mensen bewegen zich op de fiets naar en door de stad, maar door de groei van de stad is het nodig het fietsnetwerk te verbeteren. Utrecht geeft voorrang aan duurzaam vervoer, het ondersteunen van een actieve en gezonde leefstijl met wandelen en fietsen, meer veiligheid en het terugdringen van uitstoot. Door de verdichting van de stad, de doorontwikkeling van het stedelijke en regionale fietsnetwerk en de ontwikkeling van elektrisch fietsen is het fietsgebruik de afgelopen jaren met gemiddeld 3 tot 5 procent per jaar gestegen. De gemeente verwacht dat deze groei door zal blijven zetten, wat zou betekenen dat er in 2040 75 procent meer fietsritten gemaakt worden dan in 2015.

Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht: “Om deze enorme groei van het fietsgebruik te faciliteren, breiden we het fietsnetwerk uit met nieuwe schakels en alternatieve routes om het centrum heen. Op deze manier realiseren we een fijnmazig fietsnetwerk, zodat fietsers uit verschillende routes kunnen kiezen en de drukte zich beter kan spreiden. Daarnaast verbeteren we samen met de provincie bestaande routes en doorfietsroutes naar omliggende kernen.”

Fietsen voor iedereen

De provincie Utrecht wil dat haar inwoners voor ritten tot 15 kilometer vaker voor de fiets kiezen, en heeft hier zelfs afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord van 2019. Waarnemend gedeputeerde mobiliteit Robert Strijk: “Deze coalitieperiode investeert de provincie ruim 45 miljoen euro in de aanleg van een netwerk van negen doorfietsroutes tussen de regio en de stad. Dat doen we samen met de betrokken gemeenten. Zo willen we mensen verleiden vaker te fietsen naar werk, school of andere bestemmingen. Uit onderzoeken blijkt dat dankzij doorfietsroutes veel meer forenzen de fiets pakken. Gemiddeld zien we een stijging van 10 procent. Ook de komst van de elektrische fiets maakt fietsen over steeds langere afstanden aantrekkelijker.”

Lage Weide

Tijdens het werkbezoek kwamen ook de barrières aan bod waar fietsers tegenaan lopen. “Industrie- en bedrijventerrein Lage Weide is vanaf de oostkant van de stad niet goed bereikbaar met de fiets”, aldus Strijk. “Lage Weide is een erg belangrijke werklocatie. 13.000 mensen die er werken, wonen op minder dan 7,5 kilometer van het werk.” In Goedopweg werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid te verbeteren. Op Lage Weide wil de regio uiteindelijk 4000 autoritten vervangen door fiets of OV en 1000 autoritten uit de spits halen of laten vervallen voor thuiswerken. Medewerkers worden bijvoorbeeld met een financiële prikkel gestimuleerd een duurzame keuze te maken.

Waarnemend gedeputeerde mobiliteit Robert Strijk vertelt staatssecretaris Vivianne Heijnen over de noodzaak van meer nieuwe fietsbruggen die de stad Utrecht verbinden met de regio. Foto: Jerry van der Meer.