Enquête doorfietsroute Houten – Lage Weide

De provincie Utrecht is gestart met een nulmeting naar de beleving van 5 fietsroutes. Een van de onderzochte routes is Houten – Lage Weide. Deze routes maken deel uit van doorfietsroutes waar samen met gemeenten aan wordt gewerkt.

Doorfietsroutes zijn vlotte, veilige en comfortabele fietspaden tussen dorpen en steden, waardoor fietsen naar werk of school een aantrekkelijk alternatief wordt voor de auto.

Op de fietspaden worden flyers verspreid en fietsers kunnen online meedoen.
Doe mee en vul de enquête in via: www.goudappel.nl/nl/doorfietsroutes De vragenlijst kan tot 18 juni worden ingevuld. Onder de deelnemers worden leuke prijzen verloot.

Waarom dit onderzoek?

Met dit onderzoek wil de provincie in de eerste plaats kijken hoe de huidige ervaring is en wat er verbeterd kan worden in het definitieve ontwerp van een doorfietsroute. Daarnaast wil men, als de doorfietsroute klaar is en wordt gebruikt, met een follow-up meting het verschil kunnen meten.