Betaald parkeren op Lage Weide; standpuntbepaling op 12 april

De gemeente Utrecht heeft een aanpak gepresenteerd voor de invoering van betaald parkeren in de hele stad. In de komende jaren wordt buurt voor buurt betaald parkeren ingevoerd, ook op Lage Weide. Op 12 april organiseert ILW Parkmanagement Lage Weide van 7.30 tot 09.00 uur een ontbijtbijeenkomst om gezamenlijk een standpunt te bepalen ten aanzien van dit beleid. Sluit hierbij aan of maak zelf gebruik van een van de informatiebijeenkomsten van de gemeente.

Betaald parkeren in Utrecht

De gemeente wil betaald parkeren invoeren om parkeeroverlast te verminderen en duurzamere andere keuzes voor de auto aan te moedigen. Ook neemt door de invoering van betaald parkeren de drukte op de weg niet toe en verbetert de kwaliteit van de lucht. Het geld dat de gemeente Utrecht ophaalt met betaald parkeren, wordt geïnvesteerd in een groene en leefbare stad.

Aanpak betaald parkeren in Utrecht

Het bestuur van de gemeente stelt voor om buurt voor buurt betaald parkeren in te voeren. Het duurt 12 jaar voordat dat in de hele stad is gedaan. Alle gebieden waar nu nog geen betaald parkeren is, zijn in 3 blokken ingedeeld: blok 1, 2 en 3. Deze indeling is gemaakt op basis van (verwachte) parkeerdruk en geplande nieuwbouw. In de kaart hieronder staan de blokken met de perioden wanneer betaald parkeren wordt ingevoerd.

Informatiebijeenkomsten betaald parkeren

Alle informatie over het betaald parkeren in Utrecht is te lezen via: www.utrecht.nl/wonen-en-leven/parkeren/aanpak-invoeren-betaald-parkeren-in-de-hele-stad/.

De gemeente Utrecht organiseert verschillende inloopbijeenkomsten en een digitale informatieavond. Je kunt tijdens de inloopbijeenkomsten tussen 16.00 en 19.45 uur binnenlopen. Aanmelden hiervoor is niet nodig. Voor de digitale informatieavond moet u zich wel vooraf aanmelden via de bovenstaande link.

Standpuntbepaling betaald parkeren Lage Weide

Zoals in bovenstaande informatie te zien is wordt betaald parkeren ingevoerd op Lage Weide in blok 3 (dus tussen 2031 en 2034). Dat lijkt nog een lange tijd en heel ver weg, maar het inspraakmoment voor deze beslissing is dit jaar (voor 5 mei 2023). Oftewel; als we er nu niets van vinden, zijn we over 8 tot 12 jaar te laat. We zullen dus aankomende maand een gezamenlijk standpunt moeten bepalen en met dit standpunt de mogelijkheid tot inspraak gebruiken.

In de omliggende wijken Oog en Al (blok 1) en Leidsche Rijn en omgeving (blok 2) wordt betaald parkeren al eerder ingevoerd dan op Lage Weide. Dit kan gevolgen hebben voor de parkeerdruk en/of -overlast op ons bedrijventerrein, omdat het op Lage Weide op dat moment nog gratis parkeren is. De kans is zelfs groot dat wij hier last van gaan krijgen. Daarom bepalen we graag met jullie samen een standpunt over dit onderwerp.

Plan van Aanpak betaald parkeren Lage Weide

We stellen daarom het volgende plan van aanpak Lage Weide voor:

  1. Maak zelf gebruik van één van bovenstaande informatiebijeenkomsten en stel hier alle vragen om alle voor- en nadelen duidelijk en in beeld te krijgen.
  2. Kom naar de bijeenkomst ‘Standpuntbepaling betaald parkeren Lage Weide’ op 12 april. Hier zullen we gezamenlijk alle voor- en nadelen bespreken en een standpunt bepalen voor betaald parkeren op Lage Weide.
  3. Op basis van deze bijeenkomst zal ILW Parkmanagement Lage Weide een brief opstellen en dit standpunt inbrengen als officiële reactie. Uiteraard krijgen alle aanwezigen de concept brief vooraf te lezen.


Maak op 12 april gebruik van de mogelijkheid een gezamenlijk standpunt te bepalen. De bijeenkomst wordt georganiseerd tussen 7.30 en 09.00 uur bij de Hofclub Werken & Vergaderen aan de Niels Bohrweg 121. Voor ontbijt wordt gezorgd. Aanmelden kan via daanvanhaarlem@lageweide.nl en ook eventuele vragen kunnen aan Daan van Haarlem worden gesteld via email of 06-42100792.