31 oktober A2 Alliantiediner met update behaalde resultaten

31 oktober komen de partners van de A2 Alliantie weer bij elkaar voor een diner. Wat er dan gaat gebeuren? 

  • Op Lage Weide worden op korte termijn flinke verbeteracties genomen door de wegbeheerders. Welke dat zijn, hoor je de 31e. 
  • Werkgevers hebben Goedopweg scans ingevuld- en hun goede voornemens omgezet in daden. Reken op shuttlebusjes, nog meer deelfietsen en moderne arbeidsvoorwaarden. 
  • En… we hebben met Goedopweg een extra hulpmiddel voor werkgevers ontwikkeld. Die tool willen we graag met jullie uitproberen. Klinkt nu nog vaag, maar wordt tijdens het diner in één oogopslag duidelijk. Zodat we jullie echt concreet verder helpen op weg naar duurzame mobiliteit. 


Kortom: hét moment om samen behaalde resultaten te vieren, vervolgafspraken te maken en waar nodig bij te sturen. Jullie zijn van harte welkom vanaf 17 uur in de Vineyard (Atoomweg 63, 3542 AA Utrecht). Laat je even via
info@a2alliantie.nl weten of je van de partij bent? 

p.s. Om je geheugen even op te frissen:  

  • We willen met de A2 Alliantie een verkeersinfarct voor de bedrijventerreinen voorkomen, minder uitstoot van uitlaatgassen en gezonde, vitale bedrijventerreinen. 


Onze ambities: 
 

  • In 2025 zijn 4.000 autoritten vervangen door duurzame vormen van mobiliteit (Fietsen of OV).  
  • In 2025 zijn 1.000 spitsbewegingen vervangen door niet reizen, of reizen buiten de spits 
  • Er zijn 0 ongevallen in het gebied. De infrastructuur is veilig en robuust voor fietsers. 


En dit was de situatie bij de vorige A2 Alliantiebijeenkomst: