Werkgeversevent: Taal op de werkvloer op 18 januari

De arbeidsmarktregio Utrecht-Midden organiseert net als vorig jaar een evenement voor werkgevers over taal op de werkvloer. Dit evenement vindt plaats op 18 januari in het gemeentehuis van Nieuwegein. 

Er is wederom een mooie lijst van sprekers. En informatie over hoe werkgevers met taal aan de slag kunnen. Werkgevers kunnen hiervoor subsidie aanvragen tussen 1 januari en 29 februari bij Tel mee met Taal. Dus, als je nog aan het twijfelen bent, is het des te belangrijker om hierbij te zijn. 

Kennis en inspiratie

In deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt bieden we werkgevers kennis en inspiratie over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Aandacht voor de ontwikkeling van taal op de werkvloer, maar ook digitale vaardigheden, is daarbij van belang. We hebben een uniek programma voor werkgevers samengesteld: 

  • Het nieuwste lid van de Sociaal Economische Raad (SER), arbeidssocioloog Fabian Dekker, helpt werkgevers creatief nadenken over het verhogen van de inzetbaarheid van medewerkers. 
  • ProRail vertelt over hun aanpak van laaggeletterdheid waarbij het team van incidentbestrijders het initiatief nam. 
  • Doorzaam vertelt over het werken aan taal onder uitzendkrachten.
  • Ga de diepte in met een van de  drie workshops om te ontdekken hoe je zelf als werkgever aan de slag kan met taal op de werkvloer. 

Delen mag

Dit evenement is interessant voor werkgevers in de transport, zorg, schoonmaak, afval en uitzendbranche. Maar natuurlijk ook voor andere sectoren. Ga het nieuwe jaar goed van start en krijg energie en ideeën voor de rest van het jaar.  In de flyer meer informatie en aanmelden kan hier

Namens de gemeenten, leerwerkloket, bibliotheken van deze arbeidsmarktregio.