Verslag P&O netwerkbijeenkomst: Actualiteiten Arbeidsrecht

Dinsdagochtend 22 maart kwam het P&O netwerk op Lage Weide bijeen om dieper in te gaan op de actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht. Er werd gestart met het delen van goede tips en acties voor werving van personeel en de experts van Van Bladel Advocaten vertelden meer over de veranderende wet- en regelgeving, kabinetsplannen en meest interessante cases van 2021.  

Nieuwe collega Bob van den Berg (eind februari gestart als Projectmanager Arbeidsmarkt bij Parkmanagement Lage Weide) trapte de bijeenkomst af met een voorstelrondje voor de deelnemers en de vraag: welke goede tip of actie heb jij die eigenlijk iedereen zou moeten weten over werving van personeel? De eerstgenoemde: De Matchtafel Lage Weide. Hier is het als werkgevers onderling mogelijk om personeel te herplaatsen of te zoeken. Andere acties die werden genoemd: een goede samenwerking met VMBO en vervolgonderwijs voor het aanbieden van snuffelstages aan VMBO-scholieren, te adverteren in lokale bladen (zoals de VARnws), of zelfs te werven op basis van energie en potentie (ipv op diploma’s). Tot slot is tevreden personeel altijd goed, ook om via-via weer nieuw personeel aan te trekken! 

Fysiotherapeut Remco Leurs van Fysiopoint kwam met het idee om, onder zijn begeleiding, bedrijven met elkaar in gesprek te brengen over fysiotherapie als onderdeel van vroegtijdige verzuimpreventie  en wil graag met geïnteresseerden om de tafel om een project voor Lage Weide op te starten. 

Hanneke Klinckhamers en Heleen Dammingh van van Bladel Advocaten gingen hierna in op de Europese richtlijn voor transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Doel van de richtlijn is de werknemer betere en transparantere voorwaarden te bieden maar tegelijkertijd meer flexibiliteit en stapeling van banen mogelijk te maken. 

Een paar van de belangrijkste wijzigingen die de revue passeerden: 

  • Verplichte scholing moet door de werkgever worden betaald, inclusief bijkomende studiematerialen en reiskosten. De scholing wordt bovendien als werktijd beschouwd. Heb je een studiekostenbeding voor een verplichte scholing? Dan is deze per 1 augustus nietig.
  • Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moeten wel referentie-uren en dagen worden benoemd.  Een werknemer mag buiten deze uren een oproep weigeren. Dit om de genoemde stapeling van banen mogelijk te maken.
  • Een werknemer mag na 26 weken een verzoek indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De reactietermijn voor de werkgever is hierbij 1 maand (10+ werknemers) of 3 maanden (minder dan 10 werknemers). Ben je als werkgever te laat met reageren? Dan wordt het verzoek ingewilligd!

Na de koffiepauze waar de deelnemers met elkaar konden bijpraten kwamen nog de wetswijzigingen in 2022 aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan het STAP-budget: hieruit is er per 1 maart een scholingsbudget van €1000 beschikbaar voor werkenden en werkzoekenden.