Terugblik P&O netwerkbijeenkomst: Praktisch opgeleiden werven en begeleiden

Op dinsdag 7 februari kwam het P&O netwerk weer bij elkaar. Het was een interactieve ochtend met bijdragen van het Werkgeversservicepunt Midden-Utrecht en ZINZIZ.

Er werd gestart met een presentatie en uitleg van de werkwijze en (op verzoek) de succesverhalen van het Werk­ge­vers­ser­vi­cepunt Mid­den-Utrecht. De details en contactgegevens vind je in de presentatie.

Vervolgens was het de beurt aan ZINZIZ. Zij ontwikkelen verschillende begeleidingsmethodes die ze delen als geleerde lessen en ter inspiratie en voor toepassing en eigen gebruik. Er werd ingegaan op Innovatieve verzuimbegeleiding op de werkvloer waarbij het belangrijk is om medewerkers intensieve begeleiding te bieden bij langdurig verzuim. Een blended vorm van individuele coaching, groepsgesprekken en e-learnings werken het beste. Waarbij het versterken van willen (houding, geloof in eigen kunnen, sociale druk) en van kunnen (kennis en vaardigheden, zelfregulering, belastbaarheid, randvoorwaarden en context) key is. Persoonlijke aandacht is daarbij zeer belangrijk, zodat de conclusie dat iemand een ‘niet-willer’ of ‘niet-kunner’ is niet te snel valt. ‘De Gouden balans’ werd interactief besproken door kleine oefeningen over het coachen van medewerkers. Deze balans gaat ervan uit dat elke vorm van communicatie uit twee componenten bestaat, namelijk verbinding/veiligheid en uitdaging. Beide componenten hebben zowel voordelen als nadelen op korte en lange termijn. Alleen in balans is groei of ontwikkeling mogelijk. Tijdens het interactieve deel gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hoe de gewenste ontwikkeling, verbinding/veiligheid en uitdaging eruitziet bij de eigen medewerkers. Bekijk ook de presentatie van ZINZIZ hier nog eens terug. 

Vol inspiratie en nieuwe inzichten werd de bijeenkomst afgesloten met netwerken. De eerstvolgende P&O netwerkbijeenkomst is op 11 april.