Samen met andere werkgevers nadenken over innovatieve verzuimbegeleiding?

In een tijd waarin veel organisaties moeite hebben om hun roosters rond te krijgen, is het terugdringen van verzuim een belangrijke opgave. Tijdens de denktank ‘Innovatieve in verzuimbegeleiding’ krijg je als werkgever nieuwe handvatten om deze opgave vorm te geven. Je krijgt inspiratie uit een lopend project waarin een vernieuwende methode voor verzuimbegeleiding wordt ontwikkeld en getoetst. Vernieuwend aan deze methode is onder andere dat het zich baseert op een model waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het helpt om gedrag te begrijpen en beïnvloeden: het integratief gedragsmodel. Op basis van dit model is er een methode ontwikkeld die helpt om langdurig verzuim terug te dringen op een manier die medewerkers sterkt in hun ‘willen’ en ‘kunnen’. In de denktank ga je met werkgevers in gesprek over de kansen en beperkingen van deze methode. Ook wissel je onderling ervaringen en ideeën uit. Zo leer je van en met elkaar over wat er goed en minder goed werkt in de begeleiding van verzuimende medewerkers.

 

Ben jij bij de denktank in september? Geef dan je interesse door via stefanie@zinziz.nl. De datum wordt bepaald op basis van de beschikbaarheid van geïnteresseerden. De denktank duurt 2 uur en vindt plaats bij ZINZIZ, in Lage Weide.

Voor wie is de denktank bedoeld? Door de focus van de innovatieve methode zoeken we specifiek naar werkgevers met veel praktisch geschoold personeel. Iedereen die vanuit zijn of haar functie actief bezig is met personeelsbeleid is van harte welkom!

De denktank wordt georganiseerd door ZINZIZ. ZINZIZ is een bureau dat zich richt op innovatie, onderzoek en ontwikkeling en gevestigd op Lage Weide (zie ook www.zinziz.nl).