Matchtafel P&O Lage Weide 3 maart

Een matchtafel is een interactieve bijeenkomst exclusief voor hrm-medewerkers en loopbaanbegeleiders van werkgevers op Lage Weide. De matchtafels zijn gericht op het kansen bieden voor medewerkers bij andere (deelnemende)organisaties. Vaak weten we niet welke behoefte er speelt bij de “buren”. Komen functietitels niet altijd overeen, maar blijken er raakvlakken te zijn in functie inhoud.

Door als P&O-ers van werkgevers op Lage Weide bij elkaar te komen, kandidaten en vacatures met elkaar te delen én te vertellen over de eigen organisaties ontstaat er een waardevol netwerk waar werkgevers én werknemers voordeel van hebben.

Noteer daarom in je agenda:

Online Matchtafel P&O netwerk Lage Weide
Donderdag 3 maart 2022
09.00 tot uiterlijk 11.00 uur

Hoe ziet een matchtafel eruit?

Een matchtafel gaat om het maken van verbinding. Dus we gaan aan de slag. Deelnemers pitchen van papier hun kandidaat, wat betekent dat je weet wat deze kandidaat kan en wil. Andere deelnemers denken na over welke mogelijkheden zij zien (bijvoorbeeld door gebruik te maken van mogelijkheden in persoonlijk netwerk). Mogelijke acties zijn een netwerkgesprek met de kandidaat, daadwerkelijk voorstellen op een functie, of advies waar misschien nog niet aan gedacht is. Die moeilijk invulbare vacature… hoe kijken de andere deelnemers aan de matchtafel hiernaar? Kunnen we misschien met elkaar een oplossing hiervoor bedenken? 

Vereiste is dat de deelnemers open staan voor de vraag van een andere én bereid zijn mee te denken met elkaar. 

De matchtafels op Lage Weide bestaan inmiddels 1 jaar. Naast een groeiende vaste groep deelnemers zijn er ook organisaties die aanhaken wanneer de behoefte ontstaat. Per kandidaat komen er acties voorbij variërend van advies, tips, stageplaatsen, meeloopdagen, netwerkgesprekken en voorstellen op vacatures. Inmiddels weten de deelnemers elkaar ook goed te vinden buiten de matchtafels omdat zij weten wat er bij elkaar speelt. Voor kandidaten fijn om van werk naar werk te kunnen bewegen en te kunnen werken aan hun eigen mobiliteit. Door met elkaar mee te denken ontstaan er mooie matches aan een matchtafel.

Doe jij ook mee?

P&O-ers van werkgevers op Lage Weide kunnen zich gratis aanmelden via info@lageweide.nl. Deze keer nog als online variant. Je ontvangt de link na aanmelding.