Matchtafel P&O Lage Weide 25 januari

Een matchtafel is een interactieve bijeenkomst van hrm-medewerkers, loopbaanbegeleiders, etcetera en is gericht op het kansen bieden voor medewerkers bij andere (deelnemende)organisaties. Vaak weten we niet welke behoefte er speelt bij de “buren”. Komen functietitels niet altijd overeen, maar blijken er raakvlakken te zijn in functie inhoud.

Door bij elkaar te komen en kandidaten en vacatures met elkaar te delen én te vertellen over de eigen organisaties ontstaat er een waardevol netwerk waar werkgevers én werknemers voordeel van hebben.

Noteer daarom in je agenda:

Online Matchtafel P&O netwerk Lage Weide
Donderdag 25 januari 2022
09.00 tot uiterlijk 11.00 uur

Hoe ziet een matchtafel eruit?

Een matchtafel gaat om het maken van de verbinding. Dus we gaan aan de slag. Deelnemers pitchen van papier hun kandidaat, wat betekent dat je weet wat deze kandidaat kan en wil. De deelnemers denken na welke mogelijkheden zij zien (kan ook door gebruik te maken van mogelijkheden in persoonlijk netwerk).  De acties die hieruit voortvloeien kunnen variëren in een netwerkgesprek met de kandidaat, daadwerkelijk voorstellen op een functie, of advies waar misschien nog niet aan gedacht is. Die moeilijk invulbare vacature… hoe kijken de andere deelnemers aan de matchtafel hiernaar? Kunnen we misschien met elkaar een oplossing hiervoor bedenken? 

Vereiste is dat de deelnemers open staan voor de vraag van een ander én bereid zijn mee te denken met elkaar. Per kandidaat komen er meestal 2 tot 3 acties variërend  van advies, tips, stageplaatsen, meeloopdagen, netwerkgesprekken en voorstellen op vacatures. Maar ook zijn hier gezamenlijke initiatieven ontstaan om openstaande vacatures in te vullen. Door met elkaar mee te denken ontstaan er mooie matches aan een matchtafel.

Aanmelden

Meld je nu gratis aan via info@lageweide.nl. Dit zal wederom een digitale matchtafel worden. Je ontvangt de link na aanmelding.