5 februari informatiebijeenkomst Verkeersveiligheid & Bereikbaarheid

Van harte welkom woensdag 5 februari om 16 uur!

Lage Weide blijft een aantrekkelijke vestigingslocatie voor ondernemers als de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op orde zijn.

In opdracht van de Werkstichting Lage Weide voert het samenwerkingsverband Strukton/Antea momenteel een praktisch bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsonderzoek uit op bedrijventerrein Lage Weide. Dit levert niet alleen een analyse op van de knelpunten, maar ook voorstellen voor praktische oplossingen waarmee de wegbeheerders (Rijk, Provincie, Gemeenten) op korte termijn aan de slag kunnen.

Presentatie onderzoeksresultaten

Op woensdag 5 februari om 16 uur presenteert Strukton/Antea haar bevindingen en legt aan de ondernemers op Lage Weide praktische verbetermogelijkheden voor op gebied van bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Het doel van de bijeenkomst is om deze verbetermogelijkheden toe te lichten en bovendien te checken of deze voorstellen aansluiten bij de wensen van de ondernemers. Zo nodig kunnen aanvullende wensen nog worden meegenomen in het eindrapport.

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan deze bijeenkomst over verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

Kortom: van harte welkom bij de

Lage Weide informatiebijeenkomst Verkeersveiligheid & Bereikbaarheid

  • Woensdag 5 februari
  • Van 16.00 tot 17.30 uur
  • (inloop vanaf 15.30, na afloop borrel)
  • Parkmanagement Lage Weide
  • Hofclub (gebouw UW bedrijf)
  • Niels Bohrweg 121, Utrecht

U kunt zich aanmelden via lisannevankesteren@lageweide.nl. De gehanteerde onderzoeksaanpak staat voor u klaar als download op http://bit.ly/bereikbaarlageweide en u kunt ons ook rechtstreeks bereiken via 06-17453490 of roelandtameling@lageweide.nl.