Behoefte aan voorlichting over digitale veiligheid

We zien dat cybercriminaliteit sinds de ‘intelligente lockdown’ sterk is toegenomen. En dat terwijl we juist nu extra afhankelijk zijn van onze online middelen. Om ondernemers zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen op dit gebied willen we weten waar de specifieke behoeftes liggen en hoe het gesteld is met jullie digitale veiligheid. Op basis daarvan kunnen we dit najaar een gratis bijeenkomst/training op maat voor u ontwikkelen.

Om deze informatie op te halen neemt het team Digitale Veiligheid van de gemeente Utrecht een vragenlijst af onder ondernemers. Tussen 20 juli en 23 juli loopt Coen Simons langs ondernemers op Lage Weide om de vragenlijst samen met u in te vullen. Hiervoor vragen wij u ongeveer vijf minuten van uw kostbare tijd. Wij begrijpen dat het COVID-19 virus moeilijke tijden met zich meebrengt, daarom zal hij het zo kort mogelijk houden.

Met de informatie uit de vragenlijst kunnen wij samen met ondernemers stappen zetten naar een veilig digitaal Utrechts ondernemersklimaat. De gegevens worden niet gepubliceerd en zullen niet te herleiden zijn tot uw organisatie.

Lukt het niet om de vragenlijst in te vullen met onze collega? Dan kunt u de vragenlijst cybercriminaliteit lage weide downloaden. Als u deze heeft ingevuld kunt u deze sturen naar coen.simons@utrecht.nl

Coen Simons

foto: Coen Simons