Veilig Ondernemen tip van de week: risico’s inventariseren

Week 15

Veilig Ondernemen tip van de week: risico’s inventariseren

Op basis van een risicoanalyse heeft de VRU een selectie gemaakt van de 20 KVO-gebieden met de meeste risico’s. Lage Weide komt in de top 20 op de 3e plek. De combinatie van het transport van gevaarlijke stoffen over de wegen, het spoor en over water, samen met de aanwezigheid van LPG tankstation, PGS15 opslag en de aardgaspijpleiding die onder het terrein loopt èn de aanwezigheid van 70 woningen maakt dat Lage Weide zo hoog scoort.

De brandweer kijkt nu vaak nog naar de voor de hand liggende zaken: opslag tegen het pand aan, bereikbaarheid bluswatervoorzieningen, vluchtwegen, etc. Dat is zeker belangrijk om aandacht voor te houden. Maar we willen het echt naar een hoger plan tillen, en dus ook gaan inzetten op de risico’s die er zijn. Bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten afgestemd op de voor dat gebied relevante risico’s zoals voorlichtingen, training, oefeningen, table-tops, etc.

  • Als u de risico’s van uw eigen organisatie kent, kunt u gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het voorbereiden op de inzet van uw bedrijfsnoodorganisatie. Kijk nog eens goed naar de actuele risico’s, want uw omgeving verandert. Net als uw eigen bedrijfsvoering.

Toelichting:

  • De VRU is actief is bij zo’n 80 KVO-trajecten. Per KVO-gebied hebben ze de relevante risico’s (o.a. het aantal incidenten, de aanwezigheid van woningen boven winkels, het aantal externe veiligheidsrisico’s en de aanwezigheid van zorg- of onderwijsobjecten) in kaart gebracht. Uit de analyse blijkt dat er grote verschillen zijn in risico’s. Een aantal gebieden heeft nauwelijks betekenisvolle risico’s terwijl andere gebieden juist meervoudige risico’s kennen.

HULP NODIG – FEEDBACK NODIG

VRU medewerker Risicobeheersing: Cor Heutenik.

Op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar via telefoon 088 878 3736 of e-mail: c.heutenik@vru.nl.