Veilig Ondernemen tip van de week: helicopterview

Week 14

Veilig Ondernemen tip van de week: helicopterview

Lage Weide kent een aantal bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan. Misschien is uw bedrijf daar één van? De bedrijven die gevaarlijke stoffen in de opslag hebben, zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid ter plaatse. De overheid controleert deze bedrijven op het naleven van de regels. Afgezien daarvan vormen deze bedrijven een risicobron evenals de transportwegen, waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd, zoals het spoor, het Amsterdam Rijnkanaal en over de A2 en de Zuilensering.

Het gevaar ontstaat als een gevaarlijke stof naar buiten komt. Afhankelijk van het type stof ontstaat er gevaar voor de volksgezondheid, brand-of explosiegevaar. Kent u de risico’s van uw omgeving goed genoeg?


Klik op www.Risicokaart.nl , “kaartlagen” aan en klik op “ongevallen gevaarlijke stoffen”, open de map “inrichtingen” en klik op de tekst ‘Opslag’ ‘LPG’ en ‘Overig’. U krijgt dan een toelichting op de kaartlaag, waarop staat wat u moet doen bij een calamiteit. Check of deze risico’s zijn opgenomen in uw risicoanalyse en ontruimingsplan/bedrijfsnoodplan en pas deze aan op de risico’s.

Toelichting:

  • Explosies kunnen optreden bij brandbare gassen, zoals LPG, aardgas, propaan en butaan, maar ook bij stof van bijvoorbeeld voedingsmiddelen, graan of houtstof. Zo’n explosie of ontploffing geeft een korte maar krachtige drukgolf en een kortdurende, hevige warmtestraling. Dit zijn de belangrijkste veroorzakers van letsel bij mensen in de buurt van een explosie. Ook brokstukken, zoals rondvliegende glasscherven, kunnen levensgevaarlijke verwoningen veroorzaken. Daarnaast wordt er grote schade toegebracht aan bebouwing waardoor deze niet meer veilig zijn om te betreden en zijn panden niet meer bereikbaar. Dit laatste komt ook voor als er bij een brand asbest vrij komt, zoals op bedrijventerrein De Liesbosch in Nieuwegein in 2017.


HULP NODIG – FEEDBACK NODIG

  • VRU medewerker Risicobeheersing: Cor Heutenik. Op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar via telefoon 088 878 3736 of e-mail: heutenik@vru.nl.