Veilig Ondernemen tip van de week: BHV-ers in het zonnetje

Week 8

Veilig Ondernemen tip van de week: BHV-ers in het zonnetje

  • Pak de lijst met BHV-ers in jullie organisatie er eens bij. Hoeveel zijn dat er?
  • En als u die lijst toch voor u heeft, geef dan de BHV-ers vandaag allemaal een pluim. Een blijk van waardering dat ze klaar willen staan voor hun collega’s als dat nodig is. Stuur ze een berichtje, een klein presentje of bel ze op om ze te bedanken. Hoe persoonlijker hoe beter. Dus liever een handgeschreven kaart dan een groeps e-mail.


Toelichting:

  • Elk bedrijf is volgens de Arbowet verplicht te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Zo kan direct worden ingegrepen tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij werknemers en bezoekers. 
  • In kleine bedrijven kan een werkgever zelf de BHV-er zijn. Ooit bestond de regel dat op elke 50 medewerkers tenminste 1 BHV-er aanwezig moest zijn. Met een wijziging in de Arbowet is dit komen te vervallen. In de Arbowet staat nu dat organisaties verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Het aantal BHV-ers is afhankelijk van de organisatie van het bedrijf en de risico’s die bij de betreffende organisatie horen. Dit wordt bepaald met gegevens uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).


HULP NODIG – FEEDBACK NODIG

  • Als u het wilt kan, op afspraak, een opname plaatsvinden door iemand van de brandweer die u kan adviseren over te treffen maatregelen.
  • VRU medewerker Risicobeheersing: Cor Heutenik.

Op dinsdag, woensdag en donderdag bereikbaar via telefoon 088 878  3736, mobiel 06 215 477 18 of e-mail: c.heutenik@vru.nl.