Lachgas verbod ook voor gedeelte Utrecht-West! (Lageweide)

Artikel 2:28a Hinderlijk Lachgasgebruik

Het is verboden op een openbare plaats of het openbaar water, dat deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, lachgas – bedoeld of bestemd voor recreatief gebruik – te gebruiken of tanks, ampullen en dergelijke met dat lachgas bij zich te hebben.

 

Aanwijzingsbesluit artikel 2:28a Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, Gemeente Utrecht, verbod lachgas (overheid.nl)