Kraakpanden: voorkomen is beter dan genezen

Beste ondernemer gevestigd op Lage Weide,

Op het bedrijventerrein worden leegstaande panden soms gekraakt. De gemeente Utrecht en de politie willen u hier voor waarschuwen en tips geven hoe u dit kunt voorkomen.

Wat kunt u zelf doen?
Ook bij kraken geldt: ‘voorkomen is beter dan genezen’. Te meer omdat een ontruiming via een gerechtelijke procedure tijd en geld kost. Denk aan advocaatkosten, deurwaarderskosten en de kosten die u moet betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure.

• Tijdelijke verhuur als bedrijfsruimte, bijvoorbeeld een atelier of werkplaats, aan ondernemers uit bijvoorbeeld de creatieve sector of starters. Past dit binnen de bedrijvenbestemming dan is geen vergunning nodig. Past dit niet binnen de bestemming dan kan dit met een tijdelijke ontheffing.
• Tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet in het geval van woonruimte is een optie. Op deze wijze kunt u de tijd tot bijvoorbeeld verkoop overbruggen.
• Tijdelijke bewoning van het bedrijfspand is een andere mogelijkheid. Hier heeft u een gedoogbeschikking van het college van burgemeester en wethouders voor nodig. Informatie hierover kunt u opvragen bij Serhan Haliloglou, René de Boer of Dew Makhan van team Bestaande Bouw en Meldingen. Bel naar 14 030 of mail VTHMBOndersteun@utrecht.nl.

• Mocht verhuur op basis van de Leegstandswet of tijdelijke bewoning niet mogelijk zijn, dan raden wij u aan het vastgoed goed af te sluiten en te beveiligen. Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van een alarmsysteem.
• Daarnaast is ook een goede tip om uw buren te vragen een oogje in het zeil te houden. Als zij verdachte situaties aan u doorgeven, dan kunt u sneller optreden. In een heterdaad situatie kan de politie bijvoorbeeld direct optreden. Is het geen heterdaad meer dan is de situatie wat complexer.

Download hier de KVO TipKaart voor Lage Weide, inclusief handig overzicht van belangrijke telefoonnummers.

Uw pand is gekraakt, wat nu?
U kunt dan aangifte doen bij de politie. Daarbij kunt u aangeven of u ontruiming van het pand wenst. De rechter besluit dan of het pand ontruimd wordt. Ook is het mogelijk om zelf langs civielrechtelijke weg ontruiming van het gekraakte pand te eisen.

Wanneer er sprake is van overtreding van een milieunorm of fysieke onveiligheid, bijvoorbeeld brandgevaar of instortingsgevaar kan de gemeente bestuursrechtelijk optreden.

Stappenplan
1. Als eigenaar van een illegaal bewoond pand doet u aangifte van kraak bij de politie.
2. Indien sprake is van kraak, vindt er door of namens het Openbaar Ministerie een schriftelijke aankondiging van ontruiming plaats. Deze aankondiging wordt verstuurd naar de bewoners van het kraakpand.
3. De krakers hebben zeven dagen de tijd om de aangekondigde ontruiming te laten toetsendoor een rechter in een kort geding of om het gekraakte pand vrijwillig te verlaten.
4. Ondernemen de krakers geen actie en blijven ze zitten, dan zal de ontruiming na de schriftelijke aankondiging plaatsvinden.

Wat is kraken?
Kraken is het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerende zaak in de vorm van een ongebruikt terrein, gebouw of ruimte daarvan. Sinds 1 oktober 2010 is kraken verboden op basis van de wet Kraken en Leegstand. Met komst van deze wet is kraken strafbaar gesteld (artikel 138a Wetboek van Strafrecht).

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Erik Schep. Hij is wijkagent Industriegebieden in Utrecht-West. U kunt hem bereiken op +316 208 280 33 of via erik.schep@politie.nl.