Alarminstallatie

In december werden enkele ondernemers aan de Zonnebaan opgeschrikt door een forse toename van het aantal inbraken in hun panden. In overleg met de Politie en andere samenwerkingspartners is direct een aantal maatregelen genomen:

Dit soort acties heeft alleen zin, als ondernemers zelf ook gepaste maatregelen nemen. Te beginnen met het aanschaffen en inzetten van een goed werkend alarmsysteem. Op lageweide.nl/algemeen/werkt-het-alarmsysteem/ staat hierover meer uitleg en u kunt uw vragen ook aan ons sturen via info@lageweide.nl. Of bel met Roeland Tameling via 06-17453490.

We vertrouwen erop, dat u ook meewerkt aan een schoner en veiliger bedrijventerrein. Onder meer met een adequaat alarmsysteem. Alvast bedankt daarvoor.