De collectieve beveiliging op Lage Weide gaat uiteraard in de zomerperiode gewoon door.

Spyke Security en politie blijven alert en waakzaam in de zomerperiode, maar u kunt wel een handje helpen door de volgende checklist af te vinken:

  • Doe uw ramen en deuren op slot en laat geen sleutels aan de binnenkant zitten.
  • Hekken goed afsluiten, zodat uw terrein niet vrij toegankelijk is buiten werktijden.
  • Maak het eventuele ‘binnendringers’ niet gemakkelijk en haal ‘opstapjes’ zoals kratten, pallets, stenen e.d. weg.
  • Brandbare spullen, zoals pallets e.d. afvoeren of veilig opslaan en containers binnen of tenminste uit het zicht plaatsen.
  • Alarminstallatie inschakelen en zorgen voor één of meerdere bereikbare contactperso(o)n(en) (inclusief telefoonnummers). Dat geldt ook voor automatische brandmeld- en blussystemen.
  • Het regelen van een goede alarmopvolging wordt zeer aanbevolen, informeer uw meldkamer en alarmcentrale.
  • Serverruimte afgesloten? Zijn toegangscodes en wachtwoorden van het interne netwerk goed voor derden verborgen?
  • Laat Spyke Security weten dat u met vakantie gaat, het beveiligingsteam is dan extra alert.