‘Onze kracht is radicale focus’

Iwell klaar voor de uitrol van thuisbatterijen

Iwell nam begin 2019 een nieuwe ontwikkel- en productielocatie in gebruik op lage weide. Daarmee is de onderneming klaar voor opschaling. Het verwacht dit jaar 100 batterijopslagsystemen in appartementencomplexen te plaatsen. ‘Gebouweigenaren kunnen direct geld besparen met de Cube’, aldus Vincent Ruijter. ‘Daarnaast is onze technologie toegerust voor het lokaal en landelijk balanceren van het net.’

Lichtere netkabels

‘In de opslag van energie voor huishoudens wordt in Nederland nog weinig gedaan. Het is een markt voor pioniers. Dat komt omdat het creëren van een sluitend business model bijzonder lastig is. Iwell is naar mijn weten de eerste die dat wel is gelukt. Dat heeft alles te maken met onze propositie voor een zeer specifieke doelgroep. Wij ontwikkelden een batterij voor appartementencomplexen. Die kennen vaak korte maar hevige piekbelastingen, zeker als ze een lift hebben. Daarom hebben ze een zware netaansluiting, bijvoorbeeld 3X80 ampère. Ben je in staat om die pieken structureel af te vlakken, dan volstaan veel lichtere kabels. Dat is nu juist wat wij bewerkstelligen met onze batterij.’

Duurzaam en sociaal

De Cube van Iwell bestaat uit lithium-ion batterijen met een totaalvermogen vanaf 10 kilowatt en 10 kilowattuur. Hij is al naar gelang de behoefte modulair uit te breiden in zowel vermogen als opslagcapaciteit. Wat hem uniek maakt is de zeer snelle detectie van een piekvraag in combinatie met de afgifte van zijn volle vermogen.

‘Doe je dat betrouwbaar en binnen de milliseconde, dan heb je een verdienmodel voor eigenaren van appartementencomplexen’, stelt Ruijter. ‘Het verschil tussen de jaarlijkse kosten voor een zware en lichte netaansluiting bedraagt al snel 2000 euro. Daarmee hebben we het over een terugverdientijd van een jaar of zes. Bij lease draai je het eerste jaar al winst. De investering staat daarmee ook los van de salderingsregeling, of de nieuwe werkelijkheid die vanaf 2023 ontstaat. Zo maak je de energievoorziening vandaag al flexibel en minder afhankelijk van het voor ruim 90% fossiel gevoede energienet. Wij zien woningbouwverenigingen en hun huurders als onze primaire doelgroep. We moeten aansluiten bij hun wereld. Juist de huurders, vaak mensen met een kleine beurs, dreigen onevenredig veel te betalen voor de energietransitie. Daarom is het zo mooi dat we voor deze doelgroep geld kunnen besparen en tegelijk verduurzamen. Met onze technologie kunnen woningcorporaties daar direct stappen in zetten, ook omdat wij hen de installatie en onderhoud uit handen nemen. De opbrengsten komen vervolgens ten goede aan hun huurders.’

Balanceren

Iwell opende in februari 2019 een nieuwe ontwikkel- en productielocatie in Utrecht. Dat was onder andere mogelijk door een investering van DOEN participaties. Daarmee is het bedrijf klaar om zijn batterijopslagsysteem voor duurzame energie in heel Nederland uit te rollen. Er draaien inmiddels al diverse systemen bij woningbouwverenigingen en andere vastgoedeigenaren. Dit jaar wil het batterijen in 100 complexen plaatsen, volgend jaar moeten dat er 500 zijn. Ondertussen werkt Iwell aan additionele toepassingen.

Ruijter: ‘Onlangs draaiden we een pilot met Enexis waarbij we onderzochten hoe onze batterijen kunnen bijdragen aan het balanceren van het aanbod en de vraag op lokale energienetwerken door duurzame elektriciteit te leveren en af te nemen. Daarnaast werken we aan digitale koppeling van onze batterijen waardoor ze een virtuele energiecentrale van formaat kunnen vormen. Zijn het er genoeg dan is hun capaciteit voldoende om een rol van betekenis te kunnen spelen bij het balanceren van de frequentie van het landelijke net. Dat vraagt om het ontwikkelen van innovatieve technologie. Daarnaast moeten alle betrokkenen er ervaring in opdoen en bijvoorbeeld heldere afspraken maken over protocollen en tarieven, al helemaal omdat het balanceren van het lokale en landelijke netwerk elkaar in de weg kunnen zitten.’

Ondernemers op lage weide opgelet

Dat klinkt allemaal mooi natuurlijk, maar welke ondernemers zijn hier nu mee geholpen? Op de vraag om een concreet voorbeeld te geven haakt Ruijter meteen aan: “simpel. Stel je voor. Je stimuleert met je organisatie het gebruik van elektrische auto’s. Natuurlijk mag een pleintje met e-laadpalen daarbij niet ontbreken. Heb je alles geregeld, kom je er vervolgens achter dat de netbeheerder helemaal niet zo snel aan die energiebehoefte kan voldoen. Moet je drie jaar wachten voor je aan de beurt bent of de hoofdprijs betalen. Daar sta je dan met je goeie gedrag. Opslag van elektriciteit in onze accu’s is dan de oplossing en kunnen we binnen een paar weken voor je regelen. Daarom daag ik de ondernemers op Lage Weide en daarbuiten graag uit. Betaal jij ook zoveel voor je aansluiting en houdt dat verduurzaming tegen? Bel me of stuur een mailtje naar vincent@iwell.nl. Ik verras je graag!”