Everybody Haeppey?

Wel eens een dipje gehad tijdens een vergadering en bijna in slaap gevallen? Dat kan natuurlijk aan de agenda of de voorzitter liggen, maar slechte ventilatie is ook een mogelijke oorzaak. Het is te warm of er is te weinig frisse lucht… Dat komt u vast bekend voor.

Uit onderzoek blijkt, dat werknemers in een gezonde leefomgeving beter presteren, vrolijker en energieker zijn en zich minder vaak ziek melden. Goede gebouwen dragen bij aan de creativiteit, het welzijn en werkplezier van gebruikers en het imago van de organisatie. Een slecht werkend gebouw heeft een negatieve invloed op de productiviteit en de gezondheid van gebruikers.

Meetbaar en inzichtelijk

Een van de manieren om de vinger aan de pols te houden is de inzet van mobiele sensoren in het gebouw, codenaam haeppey. Deze draadloze sensoren meten de luchtvochtigheid, de temperatuur, het CO2-niveau, de lichtsterkte en het geluidsniveau. De continue stroom van technische data wordt via algoritmes omgezet naar bruikbare informatie. Deze informatie levert de basis voor een duurzaam advies van Strukton Worksphere en gerichte verbeteracties. Ruben Verheijen is er enthousiast over: “haeppey is een instrument dat 24/7 de invloed van gebouwen meetbaar, inzichtelijk en werkbaar maakt. Dit maakt het mogelijk om gericht te werken aan een gezonde en prettige werkomgeving voor de gebruikers.

Van onderhoud naar data-driven

Ruben heeft het werk van het bedrijf waar hij voor werkt flink zien veranderen in de afgelopen jaren: “vroeger was Strukton Worksphere vooral een beheer- en onderhoudsbedrijf. Nu zijn we veel meer een data gedreven organisatie en zorgen we voor verduurzaming van vastgoed.” Een mooi voorbeeld hiervan is volgens hem de introductie van het energielabel voor gebouwen door de Rijksoverheid. Deze past in een trend waarbij pandeigenaren investeren in vastgoed dat minder energie verbruikt en beter voor het milieu is: “ik zie nu in de markt gebeuren, dat gebouwen die niet zuinig met energie zijn, minder populair worden en in waarde dalen. Ook door de overheidseis dat vanaf 1 januari 2023 alleen kantoren mogen worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. De komende jaren zul je zien, dat het ook niet meer maatschappelijk wordt geaccepteerd als panden een label C of hoger hebben. En terecht.”

Strukton Worksphere is gevestigd op bedrijventerrein Lage Weide Utrecht en heeft de ambitie om met expertise en data te zorgen voor gezonde, duurzame en comfortabele gebouwen. “Everybody Haeppey!”

Meer weten over Haeppey? Kijk dan op www.haeppey.nl/ of neem contact op met Ruben.