CO2, best wel een dingetje

De kranten staan er bol van: “Nederland moet in 12 jaar nog CO2-reductie van ruim 40% zien te halen”. Een van de manieren om hiermee aan de slag te gaan is de zogenaamde CO2-prestatieladder.

CO2

Koolstofdioxide, of CO2, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is. Maar als gevolg van menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer in de laatste 150 jaar extreem sterk toegenomen, zo stelt Wise. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas. “Doordat de hoeveelheid broeikasgassen zo hard toegenomen is, verandert het klimaat van de aarde. Reden genoeg dus om onze CO2 uitstoot snel flink omlaag te brengen.”

De uitstoot van de Nederlandse industriesector is volgens Business Insider sinds 1990 met 30 miljard CO2-equivalenten afgenomen. Er is nog 21 miljard kilo te gaan tot 2030. “Het overgrote deel van de vermindering die al is geboekt, komt door drie ontwikkelingen. De uitstoot van methaan op afvalstortplaatsen is aanzienlijk lager geworden, fluorhoudende gassen zijn eind jaren negentig verboden en bij de productie van salpeterzuur komt tegenwoordig minder lachgas vrij.”

CO2 ladder

De CO2-Prestatieladder van de SKAO is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem, als aanbestedingsinstrument en voor handhaving gebruikt.

Niveau 3

Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder, ervaren dit als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

De CO2-prestatieladder deed z’n intrede in 2010 en in 2012 heeft de Theo Pouw Groep, als een van de eerste bedrijven, de derde trede van de CO2-prestatieladder bereikt. Theo Pouw: “Met onze deelname aan de prestatieladder laten we zien dat we continu actief bezig zijn met het reduceren van de CO2-uitstoot en het verduurzamen van onze bedrijfsvoering.”

De Theo Pouw Groep is een one-stop shop met producten en diensten voor de grond- water- en betonbouw: van het verwerken van bouw- en slooppuin tot het reinigen van grond, van de productie van betonmortel met zoveel mogelijk secundaire producten tot mobiel breken en transport.

Meer weten over deze duurzame onderneming op Lage Weide? Lees verder op:

www.theopouw.nl/duurzaamheid/