Bij de Arabieren op bezoek en de afvalbak in de hoek

Riolering in Qatar

Maandelijks groeit Doha, de hoofdstad van Qatar, met duizenden mensen. In tien jaar tijd is het aantal inwoners verdubbeld tot ruim boven de miljoen inwoners. Er zijn nieuwe winkelcentra, hotels en metrostations gebouwd. Maar de riolering kon deze groeistuipen niet bijhouden. Met als gevolg dat onder de hotels enorme waterbassins werden aangelegd, om het afvalwater van de gasten op te vangen. Dat water werd vervolgens met grote tankwagens de woestijn in gereden, waar het water werd geloosd in lagoons. Dat gebeurde ook met het afvalwater van de kleine industrie en MKB-bedrijven, met aanzienlijke bodemvervuiling tot gevolg.

Het Utrechtse Suez

Hét moment voor Suez om in actie te komen. Suez is o.a.  gespecialiseerd in bodemsanering, grondwatersanering en verwerking van verontreinigde grond.  Door de inzet van de Nederlanders en hun collega’s werd een indrukwekkende thermische reinigingsinstallatie ontworpen, gebouwd en ingezet in de woestijn. Via transportbanden werd de verontreinigde grond in een grote trommel gebracht en verhit naar een hoge temperatuur. De verontreiniging wordt daarmee uit de grond gedampt waarbij verontreinigingen zoals teer, olie, vet en andere organische bestanddelen verdampen tot een gasmengsel. Het gasmengsel inclusief verontreiniging wordt gecontroleerd verbrand en vervolgens naar een speciale rookgasreiniging geleid voor verdere verwerking. Zo werd de grond gesaneerd in de woestijn met respect voor de omgeving. Het is zomaar één van de vele internationale bodemsaneringsprojecten waarover Gerrit Jan Fieggen van Suez Remediation enthousiast kan vertellen. Maar dat is slechts een deel van het verhaal.

Van afval tot ketchupfles

“Wij zamelen afval in bij consumenten, overheden en bedrijven en verwerken dit tot nieuwe grondstoffen, producten of energie. Zo maken we, samen met anderen, al parkbankjes uit ketchupflessen, toiletpapier uit melkpakken en gieters uit wasmiddelflessen.” Aan het woord is Remco Rijnders van Suez Recycling & Recovery. Met zijn collega’s helpt hij onder meer de Gemeente Utrecht en het UMC Utrecht met afvalinzameling en verwerking. Rijnders is dagelijks bezig met de recycling van afval tot nieuwe grondstof, om zo waardevolle grondstoffen te beschermen en te behouden voor de aarde. Hij laat zien dat Suez ‘around the world, around the corner’ werkt. En zo vanuit hun vestigingen op Lage Weide bijdraagt aan een gezondere leefomgeving.

Wat kan je zelf doen?

Te beginnen door op je kantoor afval gescheiden in te zamelen. Oud papier, plastic, GFT, koffiebekers en de rest. Suez heeft daarvoor praktische inzamelstations: de prullenbak 2.0. Dat levert milieuwinst op, maar scheelt ook flink in de portemonnee. Waar wacht je nog op?