Zorgen over verkeersveiligheid West-Kanaaldijk en Niels Bohrweg

Schouw met Strukton en gemeente Utrecht

Vrachtverkeer, fietsers, voetgangers en in- en uitparkerende auto’s, dat is geen fijne combinatie. Zeker niet op een smalle weg zonder afgescheiden fiets- en voetpaden. Maar dit is wel de dagelijkse realiteit bij de Niels Bohrweg en de Westkanaaldijk. Helaas zijn er meerdere – ook zeer ernstige – verkeersongelukken gebeurd in dit gebied.

Op woensdag 12 juni vond een schouw plaats op initiatief van Strukton. Parkmanagement Lage Weide en de gemeente Utrecht waren ook van de partij. Vorig jaar heeft de wethouder al toezeggingen gedaan om de situatie te verbeteren, onder andere door de aanleg van een voetpad. Helaas is daar nog niets van gekomen en ook is nog onduidelijk wanneer de gemeente zelf aan de slag gaat. Hoog tijd dus om vertegenwoordigers van de gemeente zelf te vragen om de urgentie van de situatie intern onder de aandacht te brengen. Want de situatie is ernstig door de drukte. Er zijn veel voetgangers, bijvoorbeeld personeel van Strukton, die van de diverse parkeerplekken naar de kantoren lopen. De Fabrique trekt vele duizenden bezoekers, die vaak onbekend met de omgeving zijn en de weg moeten zoeken. Dan is er nog het UW bedrijf waar dagelijks zo’n 700 mensen werken. En de situatie wordt nog urgenter door de komst van 300 studenten van MBO Utrecht naar het UW bedrijf. Dit gecombineerd met het vele vrachtverkeer en het feit dat beide straten onderdeel zijn van de doorgaande snelfietsroutes, maakt dat vergroten van de veiligheid geen overbodige luxe is.

Het was een constructief gesprek en alle aanwezigen zijn pas vertrokken nadat we aantal goede vervolgafspraken hadden gemaakt om te komen tot een snelle veiliger inrichting van het gebied. Wordt vervolgd!