Aan de bedrijven op Lage Weide, 

In januari is het concept van de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) gepubliceerd. De RSU heeft verstrekkende gevolgen voor Lage Weide, omdat de gemeente woningen wil bouwen en het nog veel lastiger wil maken om Lage Weide en de stad met de auto te bereiken. In deze brief krijg je eerst een samenvatting van de RSU. Dan een reactie van Parkmanagement Lage Weide, gebaseerd op gesprekken met een aantal van jullie. Tot slot vertellen wij welke vervolgstappen er mogelijk zijn. 

De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 in het kort
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. De toename van het aantal inwoners brengt verantwoordelijkheden en opgaven met zich mee; denk bijvoorbeeld aan de groeiende bevolking versus de bouw van extra woningen (60.000), een toenemende mobiliteitsvraag, behoefte aan extra arbeidsplaatsen (70.000), klimaatverandering, energietransitie, gezonder leven en goed onderwijs.  

De Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU) 2040 gaat in op de manier waarop de gemeente de groei in goede banen willen leiden en kwaliteit aan de stad wil toevoegen.  

Knooppunt Lage Weide
Naast het centrum wil de gemeente vijf knooppunten aanleggen. Een knooppunt is een plaats waar veel wegen en lijnen van het openbaar vervoer bij elkaar komen. Het is ook een plek waar de gemeente woningen, zorg– en andere voorzieningen en kantoren wil bouwen. Op de kaart hieronder kun je zien, dat één van de knooppunten bij Lage Weide/Leidsche Rijn centrum is gepland. 

Vervoer
Utrecht wil een tien minutenstad worden. Dat houdt in dat alle Utrechters binnen tien minuten met fiets, openbaar vervoer (OV) of te voet bij werk, school, winkel, sport kunnen zijn. Utrecht gaat auto’s nog meer weren door fietsen, OV en voetgangers meer ruimte te geven.  

De gemeente schrijft dat rondom de stad een ring van OV komt. Via die ring kunnen inwoners en bezoekers snel en prettig reizen. Reizen via Utrecht Centraal is dan niet altijd meer nodig. Het netwerk verbindt de knooppunten aan elkaar. Op de knooppunten kun je heel makkelijk overstappen, ook op fiets en deelauto of deelfiets. Bij de knooppunten zijn ook mogelijkheden voor wonen en werken. Snelle en prettige bussen, trams en treinen verbinden de regio en de rest van Nederland met het nationale knooppunt Utrecht Centraal. Dat is in ieder geval de ambitie. 

 

Energie
De groeiende stad heeft meer energie nodig. De gemeente zet in op duurzame energie en heeft Lage Weide aangewezen als gebied voor zonnedaken en windmolens.  

Groen
Tot slot: er staat een stadspark gepland bij de Demkabrug. 

Reactie Lage Weide  

1. Wij zijn bezorgd over 60.000 extra woningen 

Lage Weide is een bedrijventerrein en op Lage Weide zijn vooral bedrijven te vinden die ten dienste staan van de stad:  


De RSU leidt de groei niet in goede banen, terwijl de 
Gemeente Utrecht wel zegt dat dit zo is. Er is alleen maar oog voor de inwoners en dat alle inwoners horeca, winkels, werk en andere voorzieningen dichtbij hebben. De Gemeente heeft er totaal niet bij stil gestaan dat die winkels en restaurants en ook bevoorraad moeten worden en dat de inwoners hun pakketjes thuisbezorgd krijgen. Dat betekent dat de Gemeente in Lage Weide moet investeren. Niet door het centrum van Leidsche Rijn onze kant op te schuiven, maar door te investeren in slimme logistieke hubs, grondstoffenbankeneen logistiek ontkoppelpunt en ruimte om de spullen die voor de stad bestemd zijn op te slaan totdat ze de stad ingaan. 

2. De gemeente vergeet rekening te houden met ondernemers op Lage Weide 

Bij het Raadsvoorstel zit een samenvatting van de antwoorden van het bewonerspanel. In tegenstelling tot bewoners hebben bedrijven géén mogelijkheid gehad om vooraf mee te praten over het concept. Daardoor is de RSU eenzijdig.  

Een voorbeeld: veel inwoners geven aan dat er meer ruimte moet komen voor thuiswerken. Leuk voor hoger opgeleiden in de zakelijke dienstverlening, maar op Lage Weide is veel praktisch en fysiek werk in de maakindustrie, bouw en logistiek. Ook deze bedrijven leveren een belangrijke bedrage aan een gevarieerde werkgelegenheid. Maar de gemeente heeft hier geen oog voor: bedrijven moeten vierkante meters inleveren voor woningen. Hoe zorgt de gemeente dat bouw-, maak-, en logistieke bedrijven ook op 10 minuten fietsafstand kunnen blijven bestaan? Niet in de concept-RSU! 

3. De gemeente vergeet haar andere ambities met betrekking tot duurzaamheid in de RSU 

De Gemeente heeft aangekondigd dat er op Lage Weide een grondstoffenbank moet komen, zodat materialen die vrijkomen bij de bouw in de stad, bewerkt worden en opnieuw gebruikt kunnen worden in de bouw. Het is in de huidige omstandigheden al moeilijk om een kavel te vinden, laat staan als er woningen op Lage Weide gebouwd gaan worden. Dus Gemeente, creëer ruimte voor je eigen circulaire ambities! 

4. De gemeente vergeet dat niet alleen mensen, maar ook spullen van A naar B moeten 

In de RSU is veel aandacht voor fietsers en voetgangers, maar er staat geen woord in over de bevoorrading van de stad en de ruimte die daarvoor nodig is. Dit moet in de definitieve RSU echt aangepast worden! 

5. De gemeente vergeet haar ambitie voor vervoer over water 

We zijn met de gemeente in overleg om vanaf Lage Weide vervoer over water mogelijk te maken van en naar de stad. Het water is onderbenut ten opzichte van het overvolle wegennet. Door het water beter te benutten, wordt het wegennet ontlast. De RSU zet een grote dikke streep door deze plannen, omdat op de plek van de kades woningen zouden komen. Als het zo ver komt, is het nooit meer terug te draaien en verspeelt de gemeente een belangrijke kans om de stad bereikbaar te houden. 

Hoe verder?
Op 18 februari is er een informatieavond. Daarna kun je tot 10 maart een zienswijze indienen. Na 18 februari gaan wij een concept zienswijze verspreiden. Deze kun je aanpassen en namens jouw bedrijf indienen. Natuurlijk gaan wij zelf ook een zienswijze indienen. Maar hierbij telt de macht van het getal. Vind je dit onderwerp belangrijk: maak dan zelf ook gebruik van je democratische rechten. Wij helpen je daar graag bij. Stuur een mailtje naar info@lageweide.nl of bel me op 06 – 39 11 62 88. 

Met vriendelijke groeten, 

Josien van Breda