Zon op bedrijfsdaken in de provincie Utrecht

Met deze brief willen wij u graag attenderen op de verschillende mogelijkheden die de provincie Utrecht biedt om bedrijven te ondersteunen bij het besparen van energie en het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Deze maatregelen gelden voor alle bedrijven in de provincie Utrecht, dus ook voor bedrijven waarmee u contact heeft. Wij willen vragen om onze ondersteuningsmaatregelen bij deze bedrijven onder de aandacht te brengen. Hiervoor kunt u bijgevoegde voorbeeldtekst gebruiken. 

De provincie kan bedrijven op de volgende manieren ondersteunen:

150 gratis quickscans voor bedrijven met een dak groter dan 100 m2. Bedrijven krijgen zo snel inzicht in de technische en financiële potentie van het dak en kunnen op basis van die informatie besluiten of ze stappen gaan zetten om zonnepanelen op het dak te plaatsen. Hiermee willen we bedrijven snel en eenvoudig het eerste inzicht bieden in de mogelijkheden. Deze quickscans kunnen per direct worden aangevraagd via: www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken

Subsidie voor een collectieve verduurzamingsaanpak. Een verduurzamingsaanpak waarbij ondernemers samen stappen zetten om energie te besparen of duurzaam op te wekken, heeft verschillende voordelen voor bedrijven. Zij kunnen gezamenlijk en dus goedkoper expertise inkopen om hen te ondersteunen, maar ook bij het uitvoeren van de maatregelen kunnen inkoopvoordelen behaald worden. Ook de overige ondersteuning zoals aanvragen van landelijke (SDE++) subsidies kan op deze manier goedkoper geregeld worden. Dit kan interessant zijn voor bedrijventerreinen maar ook voor andere samenwerkende bedrijven. De provincie biedt subsidie voor de ondersteuning en onderzoeken voor een collectieve verduurzamingsaanpak. Daarmee kan 50% van de kosten worden gedekt tot een maximum subsidiebijdrage van € 50.000,-. De subsidieregeling is vanaf 1 oktober te vinden via: www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken.  

– Tenslotte hebben we op: www.energiewerkplaatsutrecht.nl/bedrijfsdaken nog een paar andere maatregelen staan, waarmee bedrijven ondersteund kunnen worden bij het verduurzamen. Denk daarbij aan het verhuren of beschikbaar stellen van een bedrijfsdak aan een lokale energiecoöperatie zodat deze er zonnepanelen op kan plaatsen. Ook de contactgegevens van het Energiefonds Utrecht staan op deze pagina, zodat bedrijven die investeringen willen doen in duurzame maatregelen ook gemakkelijk contact kunnen opnemen over financieringsmogelijkheden. 

Voor ondernemers die gebruik willen maken van deze regeling/meer of meer willen weten,  het EnergieCollectief Utrechtse bedrijven kan u helpen.

Vragen?

Wij willen u vragen bovenstaande maatregelen onder de aandacht te brengen bij uw contacten, zodat we zoveel mogelijk bedrijven kunnen bereiken en zoveel mogelijk bedrijven kunnen verduurzamen in onze provincie. Bij vragen kunt u contact opnemen met projectmanager Robin Koppers: robin.koppers@provincie-utrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Huib van Essen

Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat

Robert Strijk

Gedeputeerde Financiën, Organisatie, Economie en Europa