Werkloket

We willen een Werkloket Lage Weide realiseren. Het op te zetten werkloket bevordert de samenwerking tussen bedrijven onderling en zorgt ervoor dat alle informatie en kennis dichtbij is en op de juiste plekken terecht komt. Het werkloket wordt de ultieme data-driven HRM-schil dwars over alle bedrijven heen. Dat wordt bijvoorbeeld bereikt door middel van een quickscan te inventariseren bij bedrijven wat hun wensen en behoeftes zijn, een database te bouwen van huidige en toekomstige vacatures en scholingsbehoefte en een flexpool te starten. Zo wordt het Werkloket de verbindende schakel tussen bedrijven en instanties als gemeente, werkgeverservicepunt, UWV. Vanuit het werkloket wordt ook ondersteuning en scholing van HR-professionals georganiseerd. Hiermee willen we bereiken dat voor werkgevers voldoende, gemotiveerd en gekwalificeerd personeel beschikbaar is. Ook leidt dit tot meer werkzekerheid voor werknemers.