Wegwerkzaamheden 18 september A2 Amsterdam – ‘s-Hertogenbosch, van Utrecht-Centrum/Leidsche Rijn naar Oudenrijn

Wegwerkzaamheden A2 Amsterdam – ‘s-Hertogenbosch, van Utrecht-Centrum/Leidsche Rijn naar Oudenrijn van woensdag 18 september 21:00 uur tot donderdag 19 september 05:00 uur

werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl/home.aspx#/?wegnummer=A2&start=10-09-2019&eind=01-01-2040&submitted=1&obstruction_id=2500695