Webinar Stadslogistiek over water in Utrecht

Uitnodiging webinar dinsdag 13 juli – Stadslogistiek over water in Utrecht

De regio Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland en slibt dicht over de weg. Oorspronkelijk is de stad Utrecht gebouwd in & om het water, en daarmee ingericht om goederen over water te vervoeren. Met emissieloze en stille vaartuigen willen we stadslogisitiek over water terugbrengen in de stad. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie om de stad leefbaar en gezond te houden.

Wilt u meer weten van de kansen over water voor uw bedrijf?
Meld u dan nu aan voor het webinar op dinsdag 13 juli van 16:00 – 17:30u!
Aanmelden kan door een mail te sturen aan info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl of via www.linkedin.com/events/6815644617254424576/

We zullen o.a. stilstaan bij:
• De visie op water vanuit de Gemeente
• De keten van stadslogistiek over water: de huidige mogelijkheden van vandaag!
• Best practices & inzichten van ondernemers die al actief zijn op het water

En natuurlijk is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan!

Alvast uitgelicht: Utrecht & het water
Door milieuzones, venstertijden en aslastbeperkingen wordt de binnenstad van Utrecht steeds verder autoluw. Schoon en stil vervoer, met elektrische boten, over water biedt kansen om de leefbaarheid en bereikbaarheid te vergroten. De stad staat voor een enorme bouwuitdaging en de vraag naar slimme en schone logistiek groeit explosief. Denk hierbij aan bouwmaterialen, steeds meer pakketten en de bevoorrading van winkels en horeca. Onze ambitie is om goederen buiten de stad te bundelen op een hub en vervolgens emissieloos en stil te vervoeren over water. Op de terugweg nemen we de retouren en reststromen weer mee.

Wilt u direct in contact met ons komen?
• Stadslogistiek over water in Utrecht: Cityport of Utrecht info@cityport.nl
• Elektrische Vaartuigen: Green Wave Urban Transports info@gwut.nl
• Binnenvaart: Bureau Voorlichting Binnenvaart info@bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl
• Gemeente Nieuwegein: ondernemen@nieuwegein.nl