Verslag ‘Lage Weide, Centrum voor Circulaire Bouwlogistiek’

Op 18 mei 2022 vond bij de Hofclub de bijeenkomst ‘Lage Weide, Centrum voor Circulaire Bouwlogistiek’ plaats, georganiseerd door de gemeente Utrecht in samenwerking met Parkmanagement Lage Weide.

De gemeente Utrecht wil circulair bouwen stimuleren en daarvoor circulaire bouwmaterialen makkelijker beschikbaar maken. De gemeente ziet circulaire bouwhubs of grondstoffencentra (inclusief bijbehorend personeel) als weg daar naartoe.

De afgelopen maanden sprak de gemeente met verschillende stakeholders over nut en noodzaak van circulaire bouwhubs en de daarbij horende aspecten van circulair bouwen (incl. bouwlogistiek). De gemeente ziet Lage Weide daarbij als hét gebied waar veel relevante partijen samen komen. Lage Weide is in Utrecht de logische plek om de verschillende elementen van circulair bouwen een plek te geven. Elementen als hubs, bouwmaterialen, personeel en transport. Veel bedrijven die je hiervoor nodig hebt zijn al op Lage Weide gevestigd. Het doel van de gemeente is om ketensamenwerking tussen die bedrijven en onderwijsinstellingen tot stand te brengen en te faciliteren, en Lage Weide via deze bedrijven tot centrum voor circulaire bouwlogistiek te maken.

Dat was de aanleiding voor de bijeenkomst van 18 mei 2022, waarvan de inhoud gebaseerd is op de gesprekken die Maartje Bodde (met de focus op personeel en onderwijs) en Taco Jansonius (focus op circulaire bouwmaterialen, bouwhubs en bouwlogistiek) van de gemeente Utrecht de afgelopen maanden vanuit de gemeente met de aanwezige stakeholders hebben gevoerd.

Download hier het verslag van de bijeenkomst ‘Lage Weide, Centrum voor Circulaire Bouwlogistiek’

Afgesproken is dat de vervolgbijeenkomst in oktober 2022 plaats zal vinden, waar de diepte in zal worden gegaan met de focus op 1 of meerdere operationele onderwerpen.